ითამაშე ჯეკპოტიანი Windfall ტურნირები მხოლოდ ევროპაბეთზე

ითამაშე

მოხსენი ჯეკპოტი ან ბაი-ინზე 1 000-ჯერ მეტი თანხა!

Windfall ტურნირები ვრცელდება ტეხასურ ჰოლდემსა და ომაჰაზე.

თამაშის დასაწყებად აუცილებელია - 3 მოთამაშე.

ჯეკპოტი ვრცელდება Windfall-ის ყველა მაგიდაზე და ვარდება შემთხვევითობის პრინციპით.

ყველა მოთამაშე თამაშს იწყებს 500 ჩიპით, ბლაინდები იზრდება ყოველ 3 წუთში.

საპრიზო ფონდი

ტურნირის საპრიზო ფონდი დგება შემთხვევითობის პრინციპით - ბაი-ინი გამრავლებული 2-დან 1 000-მდე შემთხვევით შერჩეულ მაჩვენებელზე.

ბაი-ინი საპრიზო ფონდის ზედა ზღვარი
1₾ 1 000₾
2₾ 2 000₾
5₾ 5 000₾
10₾ 10 000₾
20₾ 20 000₾

რეიქი Windfall ტურნირებზე - 5%.

მოთამაშეებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ და მონაწილეობა მიიღონ ერთდროულად 4 Windfall ტურნირში და ამით გაზარდონ ჯეკპოტის მოგების შანსი.

ჯეკპოტის საკომისიო - 3%

საპრიზო ფონდი

საპრიზო ფონდი დაგენერირდება თამაშის დაწყებისას, როგორც კი მაგიდა მოთამაშეების საჭირო რაოდენობით შეივსება.

ჩამოვარდნილი ჯეკპოტის ოდენობა დამოკიდებულია ბაი-ინზე:

1 ლარიანზე ჩამოვარდება ჯეკპოტის 40%

2 ლარიანზე ჩამოვარდება ჯეკპოტის 50%

5 ლარიანზე ჩამოვარდება ჯეკპოტის 70%

10 ლარიანზე და ზემოთ ჩამოვარდება ჯეკპოტის 80%

მოგების გაყოფის წესი:

ევროპაბეთი მოთამაშეებს აძლევს საშუალებას, მოილაპარაკონ და მიმართონ გაყოფის მეთოდს.
გაყოფა მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თანახმა იქნება კონკრეტული ტურნირის ყველა მოთამაშე.
გაყოფის პირობებს ირჩევს მოთამაშე, რომელსაც ყველაზე მეტი ჩიპი აქვს.

არსებობს ორი სახის გაყოფა:

თანაბარი

საპრიზო ფონდი მოთამაშეებს შორის იყოფა თანაბრად, მათი სტეკების რაოდენობის მიუხედავად.

ჩიპების მიხედვით

მოთამაშეები საპრიზო ფონდიდან თანხას იღებენ გაყოფის მომენტში მათი ჩიპების რაოდენობის პროპორციულად.

იმ შემთხვევაში, თუ პრიზი განისაზღვრება ბაი-ინის 100-ზე, ან უფრო დიდ მაჩვენებელზე გამრავლებით და მოთამაშეები ვერ მოილაპარაკებენ გაყოფაზე, საპრიზო ფონდი განაწილდება შემდეგი პრინციპით:

წესები და პირობები


  • იმ შემთხვევაში თუ Windfall ტურნირი გაუქმდა ან შეჩერდა, საპრიზო ფონდი გადანაწილდება შემდეგი პრინციპით:
    • თუ საპრიზო ფონდია 2x, მაშინ ყველა მოთამაშე უკან მიიღებს საკუთარ ბაი-ინს.
    • თუ საპრიზო ფონდია 4x ან მეტი, მაშინ მოთამაშეები მიიღებენ საპრიზო თანხას მათი ჩიპების პროპორციულად.
  • Windfall ტურნირზე რეგისტრაციით, მოთამაშე აცნობიერებს ინტერნეტ კავშირის გაწყვეტის რისკს და თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომელიც გამოწვეულია მისი კომპიუტერიდან ინტერნეტ კავშირის შეწყვეტით.
  • ნებისმიერი სახის არასამართლიანი თამაში დაისჯება ევროპაბეთის წესების შესაბამისად და ასეთ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე, კომპანიის გადაწყვეტილებით, ვერ მიიღებს არასამართლიანად მოგებულ თანხას.
  • ევროპაბეთი იტოვებს უფლებას შეცვალოს გათამაშების პირობები ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის წინასწარ გაფრთხილების გარეშე.

სხვა აქციები

The First Job
მიიღე 200₾ ბონუსი პოკერში
გაიგე მეტი
Bad Beat Jackpot
მოხსენი პოკერის ყველაზე სასურველი ჯეკპოტი, მიიღე მოგების დამატებითი შანსი
გაიგე მეტი