28 სექტემბერი

29 სექტემბერი

30 სექტემბერი

1 ოქტომბერი

5 ოქტომბერი

6 ოქტომბერი

7 ოქტომბერი

8 ოქტომბერი

TOP 5, ყოველდღიური 15 000₾
ლიდერბორდი

ადგილი
პრიზი
1 7 500₾
2 3 000₾
3 2 250₾
4 1 650₾
5 600₾

2.10-4.10

9.10-11.10

TOP10, სამდღიანი 90 000₾
ლიდერბორდი

ადგილი
პრიზი
1 45 000₾
2 22 500₾
3 15 000₾
4 3 000₾
5 1 800₾
6 1 350₾
7 675₾
8 300₾
9 225₾
10 150₾