ჩაითვალე ყოველი ფსონი

29 სექტემბრიდან 7 დეკემბრის ჩათვლით

დააგროვე ბეთ პოინტები, ნებისმიერ სპორტზე დადებულ ყოველ ფსონზე და მოხვდი ყოველკვირეულ ლიდერბორდში

TOP250, 25 000₾-იანი ფრიბეთ ლიდერბორდი:

ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 0******9 2868 1 500₾ ფრიბეთი
2 5******7 1079 1 000₾ ფრიბეთი
3 1******3 824 750₾ ფრიბეთი
4 1******8 623 600₾ ფრიბეთი
5 4******7 586 550₾ ფრიბეთი
6 6******9 583 500₾ ფრიბეთი
7 9******8 561 450₾ ფრიბეთი
8 7******5 561 400₾ ფრიბეთი
9 5******2 514 350₾ ფრიბეთი
10 4******4 486 300₾ ფრიბეთი
11 5******4 460 250₾ ფრიბეთი
12 8******5 445 250₾ ფრიბეთი
13 0******2 391 250₾ ფრიბეთი
14 4******5 380 250₾ ფრიბეთი
15 1******7 374 250₾ ფრიბეთი
16 7******6 341 200₾ ფრიბეთი
17 2******5 338 200₾ ფრიბეთი
18 9******1 333 200₾ ფრიბეთი
19 4******6 290 200₾ ფრიბეთი
20 7******7 262 200₾ ფრიბეთი
21 4******1 261 200₾ ფრიბეთი
22 2******0 257 200₾ ფრიბეთი
23 8******1 250 200₾ ფრიბეთი
24 9******1 246 200₾ ფრიბეთი
25 3******7 238 200₾ ფრიბეთი
26 1******9 238 200₾ ფრიბეთი
27 4******4 235 200₾ ფრიბეთი
28 3******5 231 200₾ ფრიბეთი
29 9******0 227 200₾ ფრიბეთი
30 3******4 225 200₾ ფრიბეთი
31 0******1 201 150₾ ფრიბეთი
32 5******8 199 150₾ ფრიბეთი
33 4******6 196 150₾ ფრიბეთი
34 2******9 190 150₾ ფრიბეთი
35 1******5 182 150₾ ფრიბეთი
36 0******4 181 150₾ ფრიბეთი
37 6******9 178 150₾ ფრიბეთი
38 5******8 177 150₾ ფრიბეთი
39 1******9 168 150₾ ფრიბეთი
40 1******1 167 150₾ ფრიბეთი
41 7******3 162 150₾ ფრიბეთი
42 1******5 161 150₾ ფრიბეთი
43 7******4 161 150₾ ფრიბეთი
44 1******8 160 150₾ ფრიბეთი
45 5******1 156 150₾ ფრიბეთი
46 1******6 153 125₾ ფრიბეთი
47 1******6 149 125₾ ფრიბეთი
48 0******7 148 125₾ ფრიბეთი
49 3******7 137 125₾ ფრიბეთი
50 7******1 134 125₾ ფრიბეთი
51 0******3 133 125₾ ფრიბეთი
52 3******4 132 125₾ ფრიბეთი
53 3******0 130 125₾ ფრიბეთი
54 2******6 129 125₾ ფრიბეთი
55 1******0 127 125₾ ფრიბეთი
56 2******4 126 125₾ ფრიბეთი
57 0******6 125 125₾ ფრიბეთი
58 1******4 124 125₾ ფრიბეთი
59 1******2 116 125₾ ფრიბეთი
60 5******6 113 125₾ ფრიბეთი
61 9******3 112 100₾ ფრიბეთი
62 8******9 110 100₾ ფრიბეთი
63 6******3 109 100₾ ფრიბეთი
64 0******1 109 100₾ ფრიბეთი
65 7******0 109 100₾ ფრიბეთი
66 5******1 109 100₾ ფრიბეთი
67 7******7 108 100₾ ფრიბეთი
68 0******8 107 100₾ ფრიბეთი
69 1******4 106 100₾ ფრიბეთი
70 1******7 106 100₾ ფრიბეთი
71 4******6 106 100₾ ფრიბეთი
72 5******7 106 100₾ ფრიბეთი
73 0******5 105 100₾ ფრიბეთი
74 1******8 105 100₾ ფრიბეთი
75 8******1 103 100₾ ფრიბეთი
76 4******4 103 75₾ ფრიბეთი
77 8******3 102 75₾ ფრიბეთი
78 3******3 101 75₾ ფრიბეთი
79 4******0 101 75₾ ფრიბეთი
80 3******1 100 75₾ ფრიბეთი
81 0******7 100 75₾ ფრიბეთი
82 4******8 100 75₾ ფრიბეთი
83 8******9 99 75₾ ფრიბეთი
84 3******9 96 75₾ ფრიბეთი
85 1******4 95 75₾ ფრიბეთი
86 2******8 93 75₾ ფრიბეთი
87 0******1 91 75₾ ფრიბეთი
88 7******9 89 75₾ ფრიბეთი
89 2******4 89 75₾ ფრიბეთი
90 0******9 88 75₾ ფრიბეთი
91 3******4 88 75₾ ფრიბეთი
92 2******9 87 75₾ ფრიბეთი
93 0******0 86 75₾ ფრიბეთი
94 0******5 86 75₾ ფრიბეთი
95 6******2 86 75₾ ფრიბეთი
96 9******6 85 75₾ ფრიბეთი
97 4******2 83 75₾ ფრიბეთი
98 1******9 83 75₾ ფრიბეთი
99 6******4 83 75₾ ფრიბეთი
100 8******4 82 75₾ ფრიბეთი
101 4******5 81 75₾ ფრიბეთი
102 0******0 81 75₾ ფრიბეთი
103 5******4 79 75₾ ფრიბეთი
104 1******0 79 75₾ ფრიბეთი
105 4******1 79 75₾ ფრიბეთი
106 4******6 78 75₾ ფრიბეთი
107 3******4 78 75₾ ფრიბეთი
108 4******3 77 75₾ ფრიბეთი
109 9******1 75 75₾ ფრიბეთი
110 2******1 74 75₾ ფრიბეთი
111 7******1 74 75₾ ფრიბეთი
112 4******0 73 75₾ ფრიბეთი
113 0******0 73 75₾ ფრიბეთი
114 2******2 73 75₾ ფრიბეთი
115 9******1 73 75₾ ფრიბეთი
116 8******4 71 75₾ ფრიბეთი
117 0******6 71 75₾ ფრიბეთი
118 6******8 71 75₾ ფრიბეთი
119 5******8 71 75₾ ფრიბეთი
120 1******7 70 75₾ ფრიბეთი
121 1******8 70 75₾ ფრიბეთი
122 5******2 69 75₾ ფრიბეთი
123 5******0 68 75₾ ფრიბეთი
124 6******7 68 75₾ ფრიბეთი
125 1******2 68 75₾ ფრიბეთი
126 7******8 68 50₾ ფრიბეთი
127 5******4 68 50₾ ფრიბეთი
128 0******1 67 50₾ ფრიბეთი
129 9******4 67 50₾ ფრიბეთი
130 7******4 65 50₾ ფრიბეთი
131 3******7 65 50₾ ფრიბეთი
132 5******4 64 50₾ ფრიბეთი
133 8******5 64 50₾ ფრიბეთი
134 9******7 64 50₾ ფრიბეთი
135 1******7 64 50₾ ფრიბეთი
136 8******0 64 50₾ ფრიბეთი
137 4******6 63 50₾ ფრიბეთი
138 1******9 62 50₾ ფრიბეთი
139 9******5 62 50₾ ფრიბეთი
140 1******7 62 50₾ ფრიბეთი
141 1******3 62 50₾ ფრიბეთი
142 0******3 61 50₾ ფრიბეთი
143 5******9 61 50₾ ფრიბეთი
144 4******7 61 50₾ ფრიბეთი
145 9******6 61 50₾ ფრიბეთი
146 3******5 61 50₾ ფრიბეთი
147 7******8 61 50₾ ფრიბეთი
148 4******4 60 50₾ ფრიბეთი
149 8******9 60 50₾ ფრიბეთი
150 4******7 60 50₾ ფრიბეთი
151 6******4 60 50₾ ფრიბეთი
152 3******8 60 50₾ ფრიბეთი
153 6******4 60 50₾ ფრიბეთი
154 3******3 60 50₾ ფრიბეთი
155 5******9 60 50₾ ფრიბეთი
156 6******2 59 50₾ ფრიბეთი
157 1******8 59 50₾ ფრიბეთი
158 0******2 59 50₾ ფრიბეთი
159 0******8 58 50₾ ფრიბეთი
160 1******5 58 50₾ ფრიბეთი
161 1******4 58 50₾ ფრიბეთი
162 9******7 58 50₾ ფრიბეთი
163 8******1 57 50₾ ფრიბეთი
164 7******9 57 50₾ ფრიბეთი
165 9******7 56 50₾ ფრიბეთი
166 9******9 56 50₾ ფრიბეთი
167 9******6 56 50₾ ფრიბეთი
168 3******7 56 50₾ ფრიბეთი
169 0******6 55 50₾ ფრიბეთი
170 8******4 55 50₾ ფრიბეთი
171 3******4 55 50₾ ფრიბეთი
172 0******7 55 50₾ ფრიბეთი
173 8******9 55 50₾ ფრიბეთი
174 2******5 55 50₾ ფრიბეთი
175 6******4 55 50₾ ფრიბეთი
176 5******6 54 50₾ ფრიბეთი
177 7******1 54 50₾ ფრიბეთი
178 8******8 54 50₾ ფრიბეთი
179 8******3 54 50₾ ფრიბეთი
180 1******1 53 50₾ ფრიბეთი
181 1******8 53 50₾ ფრიბეთი
182 3******0 53 50₾ ფრიბეთი
183 2******0 53 50₾ ფრიბეთი
184 1******9 53 50₾ ფრიბეთი
185 5******0 52 50₾ ფრიბეთი
186 7******2 52 50₾ ფრიბეთი
187 7******1 52 50₾ ფრიბეთი
188 8******4 52 50₾ ფრიბეთი
189 1******7 52 50₾ ფრიბეთი
190 3******8 52 50₾ ფრიბეთი
191 1******2 51 50₾ ფრიბეთი
192 0******1 51 50₾ ფრიბეთი
193 1******0 51 50₾ ფრიბეთი
194 4******4 51 50₾ ფრიბეთი
195 2******3 51 50₾ ფრიბეთი
196 1******7 51 50₾ ფრიბეთი
197 2******8 51 50₾ ფრიბეთი
198 0******0 51 50₾ ფრიბეთი
199 3******9 50 50₾ ფრიბეთი
200 7******1 50 50₾ ფრიბეთი
201 7******4 50 25₾ ფრიბეთი
202 2******6 50 25₾ ფრიბეთი
203 2******5 50 25₾ ფრიბეთი
204 8******0 49 25₾ ფრიბეთი
205 1******0 49 25₾ ფრიბეთი
206 7******7 49 25₾ ფრიბეთი
207 1******9 49 25₾ ფრიბეთი
208 3******2 49 25₾ ფრიბეთი
209 3******0 49 25₾ ფრიბეთი
210 8******5 49 25₾ ფრიბეთი
211 6******3 48 25₾ ფრიბეთი
212 3******2 48 25₾ ფრიბეთი
213 0******1 48 25₾ ფრიბეთი
214 6******5 48 25₾ ფრიბეთი
215 0******9 48 25₾ ფრიბეთი
216 1******9 48 25₾ ფრიბეთი
217 9******8 48 25₾ ფრიბეთი
218 2******4 48 25₾ ფრიბეთი
219 3******2 48 25₾ ფრიბეთი
220 9******8 48 25₾ ფრიბეთი
221 1******4 48 25₾ ფრიბეთი
222 6******4 48 25₾ ფრიბეთი
223 6******9 48 25₾ ფრიბეთი
224 2******6 48 25₾ ფრიბეთი
225 1******1 48 25₾ ფრიბეთი
226 3******6 47 25₾ ფრიბეთი
227 5******4 47 25₾ ფრიბეთი
228 1******5 47 25₾ ფრიბეთი
229 3******2 47 25₾ ფრიბეთი
230 2******8 47 25₾ ფრიბეთი
231 7******6 47 25₾ ფრიბეთი
232 0******9 46 25₾ ფრიბეთი
233 0******3 46 25₾ ფრიბეთი
234 3******4 46 25₾ ფრიბეთი
235 2******0 46 25₾ ფრიბეთი
236 4******1 46 25₾ ფრიბეთი
237 1******6 46 25₾ ფრიბეთი
238 7******6 46 25₾ ფრიბეთი
239 2******8 46 25₾ ფრიბეთი
240 3******4 45 25₾ ფრიბეთი
241 5******9 45 25₾ ფრიბეთი
242 2******7 45 25₾ ფრიბეთი
243 0******4 45 25₾ ფრიბეთი
244 3******4 45 25₾ ფრიბეთი
245 5******7 45 25₾ ფრიბეთი
246 2******9 45 20₾ ფრიბეთი
247 1******3 45 20₾ ფრიბეთი
248 3******3 45 20₾ ფრიბეთი
249 1******4 44 20₾ ფრიბეთი
250 5******8 44 20₾ ფრიბეთი
ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 0******9 2418 1 500₾ ფრიბეთი
2 5******3 2025 1 000₾ ფრიბეთი
3 4******3 1559 750₾ ფრიბეთი
4 5******7 1104 600₾ ფრიბეთი
5 5******4 812 550₾ ფრიბეთი
6 5******9 632 500₾ ფრიბეთი
7 3******8 538 450₾ ფრიბეთი
8 2******3 535 400₾ ფრიბეთი
9 7******3 500 350₾ ფრიბეთი
10 7******6 418 300₾ ფრიბეთი
11 9******0 401 250₾ ფრიბეთი
12 5******8 315 250₾ ფრიბეთი
13 1******1 312 250₾ ფრიბეთი
14 6******9 307 250₾ ფრიბეთი
15 4******4 262 250₾ ფრიბეთი
16 4******5 261 200₾ ფრიბეთი
17 4******0 260 200₾ ფრიბეთი
18 8******1 255 200₾ ფრიბეთი
19 8******5 255 200₾ ფრიბეთი
20 3******1 252 200₾ ფრიბეთი
21 0******7 252 200₾ ფრიბეთი
22 3******9 250 200₾ ფრიბეთი
23 9******1 250 200₾ ფრიბეთი
24 7******7 242 200₾ ფრიბეთი
25 4******2 238 200₾ ფრიბეთი
26 4******6 236 200₾ ფრიბეთი
27 7******3 232 200₾ ფრიბეთი
28 3******7 230 200₾ ფრიბეთი
29 0******2 223 200₾ ფრიბეთი
30 3******5 221 200₾ ფრიბეთი
31 9******1 216 150₾ ფრიბეთი
32 2******6 210 150₾ ფრიბეთი
33 4******1 199 150₾ ფრიბეთი
34 9******1 196 150₾ ფრიბეთი
35 8******1 188 150₾ ფრიბეთი
36 7******4 180 150₾ ფრიბეთი
37 1******0 177 150₾ ფრიბეთი
38 1******0 176 150₾ ფრიბეთი
39 8******3 175 150₾ ფრიბეთი
40 0******7 171 150₾ ფრიბეთი
41 1******4 169 150₾ ფრიბეთი
42 4******1 157 150₾ ფრიბეთი
43 2******2 157 150₾ ფრიბეთი
44 5******1 154 150₾ ფრიბეთი
45 0******8 151 150₾ ფრიბეთი
46 0******6 149 125₾ ფრიბეთი
47 8******5 147 125₾ ფრიბეთი
48 7******4 144 125₾ ფრიბეთი
49 4******4 139 125₾ ფრიბეთი
50 4******4 137 125₾ ფრიბეთი
51 1******8 136 125₾ ფრიბეთი
52 5******2 135 125₾ ფრიბეთი
53 2******9 134 125₾ ფრიბეთი
54 1******3 131 125₾ ფრიბეთი
55 0******5 129 125₾ ფრიბეთი
56 1******9 128 125₾ ფრიბეთი
57 7******7 122 125₾ ფრიბეთი
58 0******1 117 125₾ ფრიბეთი
59 1******6 113 125₾ ფრიბეთი
60 5******4 111 125₾ ფრიბეთი
61 7******1 111 100₾ ფრიბეთი
62 3******3 111 100₾ ფრიბეთი
63 0******3 109 100₾ ფრიბეთი
64 4******0 105 100₾ ფრიბეთი
65 5******8 102 100₾ ფრიბეთი
66 3******4 100 100₾ ფრიბეთი
67 9******3 99 100₾ ფრიბეთი
68 6******3 95 100₾ ფრიბეთი
69 0******7 93 100₾ ფრიბეთი
70 0******6 92 100₾ ფრიბეთი
71 1******8 90 100₾ ფრიბეთი
72 2******3 90 100₾ ფრიბეთი
73 3******7 90 100₾ ფრიბეთი
74 1******0 89 100₾ ფრიბეთი
75 8******5 87 100₾ ფრიბეთი
76 0******5 86 75₾ ფრიბეთი
77 7******9 85 75₾ ფრიბეთი
78 1******7 85 75₾ ფრიბეთი
79 5******6 84 75₾ ფრიბეთი
80 3******7 82 75₾ ფრიბეთი
81 5******4 81 75₾ ფრიბეთი
82 0******9 80 75₾ ფრიბეთი
83 1******5 79 75₾ ფრიბეთი
84 4******6 79 75₾ ფრიბეთი
85 4******1 79 75₾ ფრიბეთი
86 8******7 79 75₾ ფრიბეთი
87 2******5 78 75₾ ფრიბეთი
88 8******9 77 75₾ ფრიბეთი
89 3******3 77 75₾ ფრიბეთი
90 7******7 76 75₾ ფრიბეთი
91 9******6 75 75₾ ფრიბეთი
92 6******9 72 75₾ ფრიბეთი
93 0******1 71 75₾ ფრიბეთი
94 2******4 71 75₾ ფრიბეთი
95 1******6 71 75₾ ფრიბეთი
96 1******2 71 75₾ ფრიბეთი
97 6******8 71 75₾ ფრიბეთი
98 9******7 70 75₾ ფრიბეთი
99 3******4 70 75₾ ფრიბეთი
100 7******2 70 75₾ ფრიბეთი
101 2******8 69 75₾ ფრიბეთი
102 0******0 68 75₾ ფრიბეთი
103 5******0 68 75₾ ფრიბეთი
104 5******4 68 75₾ ფრიბეთი
105 0******8 67 75₾ ფრიბეთი
106 3******9 67 75₾ ფრიბეთი
107 7******2 66 75₾ ფრიბეთი
108 9******4 66 75₾ ფრიბეთი
109 0******4 66 75₾ ფრიბეთი
110 1******4 65 75₾ ფრიბეთი
111 1******6 65 75₾ ფრიბეთი
112 7******3 65 75₾ ფრიბეთი
113 8******9 64 75₾ ფრიბეთი
114 4******7 63 75₾ ფრიბეთი
115 4******5 63 75₾ ფრიბეთი
116 5******4 62 75₾ ფრიბეთი
117 8******0 62 75₾ ფრიბეთი
118 8******4 62 75₾ ფრიბეთი
119 1******4 61 75₾ ფრიბეთი
120 0******0 60 75₾ ფრიბეთი
121 1******2 60 75₾ ფრიბეთი
122 5******5 60 75₾ ფრიბეთი
123 5******7 60 75₾ ფრიბეთი
124 9******7 59 75₾ ფრიბეთი
125 1******8 59 75₾ ფრიბეთი
126 3******7 59 50₾ ფრიბეთი
127 0******2 58 50₾ ფრიბეთი
128 4******2 58 50₾ ფრიბეთი
129 4******4 58 50₾ ფრიბეთი
130 1******7 58 50₾ ფრიბეთი
131 1******7 58 50₾ ფრიბეთი
132 4******3 57 50₾ ფრიბეთი
133 3******0 56 50₾ ფრიბეთი
134 1******6 56 50₾ ფრიბეთი
135 8******5 56 50₾ ფრიბეთი
136 1******8 54 50₾ ფრიბეთი
137 9******3 54 50₾ ფრიბეთი
138 2******0 54 50₾ ფრიბეთი
139 6******7 54 50₾ ფრიბეთი
140 4******4 53 50₾ ფრიბეთი
141 1******7 53 50₾ ფრიბეთი
142 7******1 53 50₾ ფრიბეთი
143 2******9 53 50₾ ფრიბეთი
144 8******1 53 50₾ ფრიბეთი
145 7******9 53 50₾ ფრიბეთი
146 1******9 52 50₾ ფრიბეთი
147 1******2 52 50₾ ფრიბეთი
148 0******9 52 50₾ ფრიბეთი
149 8******4 52 50₾ ფრიბეთი
150 8******9 52 50₾ ფრიბეთი
151 7******1 52 50₾ ფრიბეთი
152 9******5 52 50₾ ფრიბეთი
153 7******6 52 50₾ ფრიბეთი
154 1******2 51 50₾ ფრიბეთი
155 0******5 51 50₾ ფრიბეთი
156 3******4 50 50₾ ფრიბეთი
157 8******4 50 50₾ ფრიბეთი
158 2******8 50 50₾ ფრიბეთი
159 3******2 50 50₾ ფრიბეთი
160 3******8 49 50₾ ფრიბეთი
161 3******4 49 50₾ ფრიბეთი
162 2******6 49 50₾ ფრიბეთი
163 1******9 49 50₾ ფრიბეთი
164 3******0 49 50₾ ფრიბეთი
165 2******0 49 50₾ ფრიბეთი
166 5******2 48 50₾ ფრიბეთი
167 3******0 48 50₾ ფრიბეთი
168 0******3 48 50₾ ფრიბეთი
169 1******4 47 50₾ ფრიბეთი
170 8******1 47 50₾ ფრიბეთი
171 0******1 47 50₾ ფრიბეთი
172 1******7 47 50₾ ფრიბეთი
173 7******3 47 50₾ ფრიბეთი
174 4******6 47 50₾ ფრიბეთი
175 2******6 47 50₾ ფრიბეთი
176 5******4 46 50₾ ფრიბეთი
177 9******7 46 50₾ ფრიბეთი
178 0******4 46 50₾ ფრიბეთი
179 0******6 46 50₾ ფრიბეთი
180 5******8 46 50₾ ფრიბეთი
181 2******4 46 50₾ ფრიბეთი
182 2******7 46 50₾ ფრიბეთი
183 1******8 45 50₾ ფრიბეთი
184 1******1 45 50₾ ფრიბეთი
185 7******3 45 50₾ ფრიბეთი
186 0******8 45 50₾ ფრიბეთი
187 3******9 45 50₾ ფრიბეთი
188 2******3 45 50₾ ფრიბეთი
189 0******0 45 50₾ ფრიბეთი
190 1******5 45 50₾ ფრიბეთი
191 3******8 44 50₾ ფრიბეთი
192 8******9 44 50₾ ფრიბეთი
193 6******2 44 50₾ ფრიბეთი
194 6******7 44 50₾ ფრიბეთი
195 1******9 44 50₾ ფრიბეთი
196 8******8 44 50₾ ფრიბეთი
197 9******0 44 50₾ ფრიბეთი
198 5******6 44 50₾ ფრიბეთი
199 3******5 44 50₾ ფრიბეთი
200 3******8 44 50₾ ფრიბეთი
201 3******7 44 25₾ ფრიბეთი
202 1******0 43 25₾ ფრიბეთი
203 0******3 43 25₾ ფრიბეთი
204 9******8 43 25₾ ფრიბეთი
205 0******5 43 25₾ ფრიბეთი
206 1******5 43 25₾ ფრიბეთი
207 9******9 43 25₾ ფრიბეთი
208 1******4 43 25₾ ფრიბეთი
209 0******2 43 25₾ ფრიბეთი
210 0******7 43 25₾ ფრიბეთი
211 2******7 42 25₾ ფრიბეთი
212 8******1 42 25₾ ფრიბეთი
213 3******2 42 25₾ ფრიბეთი
214 3******4 42 25₾ ფრიბეთი
215 1******2 42 25₾ ფრიბეთი
216 1******0 41 25₾ ფრიბეთი
217 2******8 41 25₾ ფრიბეთი
218 2******1 41 25₾ ფრიბეთი
219 5******0 41 25₾ ფრიბეთი
220 1******0 41 25₾ ფრიბეთი
221 3******6 41 25₾ ფრიბეთი
222 0******9 41 25₾ ფრიბეთი
223 6******4 41 25₾ ფრიბეთი
224 5******2 41 25₾ ფრიბეთი
225 1******7 41 25₾ ფრიბეთი
226 4******9 41 25₾ ფრიბეთი
227 7******1 41 25₾ ფრიბეთი
228 2******0 41 25₾ ფრიბეთი
229 4******8 41 25₾ ფრიბეთი
230 4******2 40 25₾ ფრიბეთი
231 9******9 40 25₾ ფრიბეთი
232 1******6 40 25₾ ფრიბეთი
233 0******2 40 25₾ ფრიბეთი
234 7******2 40 25₾ ფრიბეთი
235 0******7 40 25₾ ფრიბეთი
236 1******5 40 25₾ ფრიბეთი
237 7******5 40 25₾ ფრიბეთი
238 6******0 39 25₾ ფრიბეთი
239 3******9 39 25₾ ფრიბეთი
240 8******5 39 25₾ ფრიბეთი
241 0******0 39 25₾ ფრიბეთი
242 1******6 39 25₾ ფრიბეთი
243 4******2 39 25₾ ფრიბეთი
244 6******1 39 25₾ ფრიბეთი
245 1******4 39 25₾ ფრიბეთი
246 2******5 39 20₾ ფრიბეთი
247 1******0 39 20₾ ფრიბეთი
248 5******8 39 20₾ ფრიბეთი
249 6******2 39 20₾ ფრიბეთი
250 3******2 38 20₾ ფრიბეთი
ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 0******9 3083 1 500₾ ფრიბეთი
2 5******3 1025 1 000₾ ფრიბეთი
3 9******0 741 750₾ ფრიბეთი
4 6******9 659 600₾ ფრიბეთი
5 4******5 482 550₾ ფრიბეთი
6 8******1 477 500₾ ფრიბეთი
7 0******8 434 450₾ ფრიბეთი
8 1******9 430 400₾ ფრიბეთი
9 0******7 430 350₾ ფრიბეთი
10 5******9 376 300₾ ფრიბეთი
11 5******7 361 250₾ ფრიბეთი
12 9******1 322 250₾ ფრიბეთი
13 2******6 315 250₾ ფრიბეთი
14 2******5 299 250₾ ფრიბეთი
15 9******0 298 250₾ ფრიბეთი
16 1******4 284 200₾ ფრიბეთი
17 6******0 272 200₾ ფრიბეთი
18 2******5 265 200₾ ფრიბეთი
19 7******6 261 200₾ ფრიბეთი
20 8******5 230 200₾ ფრიბეთი
21 0******9 218 200₾ ფრიბეთი
22 4******6 214 200₾ ფრიბეთი
23 3******8 212 200₾ ფრიბეთი
24 4******5 212 200₾ ფრიბეთი
25 7******3 210 200₾ ფრიბეთი
26 0******8 207 200₾ ფრიბეთი
27 7******3 202 200₾ ფრიბეთი
28 1******2 201 200₾ ფრიბეთი
29 1******1 200 200₾ ფრიბეთი
30 6******5 199 200₾ ფრიბეთი
31 0******1 188 150₾ ფრიბეთი
32 7******4 180 150₾ ფრიბეთი
33 --- 180 150₾ ფრიბეთი
34 5******2 179 150₾ ფრიბეთი
35 5******4 167 150₾ ფრიბეთი
36 8******5 164 150₾ ფრიბეთი
37 7******8 157 150₾ ფრიბეთი
38 9******1 150 150₾ ფრიბეთი
39 2******1 148 150₾ ფრიბეთი
40 0******7 146 150₾ ფრიბეთი
41 8******5 145 150₾ ფრიბეთი
42 9******2 143 150₾ ფრიბეთი
43 8******5 140 150₾ ფრიბეთი
44 1******8 139 150₾ ფრიბეთი
45 5******8 137 150₾ ფრიბეთი
46 4******4 135 125₾ ფრიბეთი
47 5******1 135 125₾ ფრიბეთი
48 3******1 132 125₾ ფრიბეთი
49 9******8 132 125₾ ფრიბეთი
50 --- 132 125₾ ფრიბეთი
51 7******0 124 125₾ ფრიბეთი
52 --- 124 125₾ ფრიბეთი
53 --- 123 125₾ ფრიბეთი
54 7******5 117 125₾ ფრიბეთი
55 1******9 116 125₾ ფრიბეთი
56 6******4 116 125₾ ფრიბეთი
57 4******6 116 125₾ ფრიბეთი
58 --- 116 125₾ ფრიბეთი
59 --- 115 125₾ ფრიბეთი
60 4******6 114 125₾ ფრიბეთი
61 --- 114 100₾ ფრიბეთი
62 1******7 113 100₾ ფრიბეთი
63 4******1 112 100₾ ფრიბეთი
64 1******3 110 100₾ ფრიბეთი
65 3******9 110 100₾ ფრიბეთი
66 4******4 110 100₾ ფრიბეთი
67 2******6 109 100₾ ფრიბეთი
68 0******5 107 100₾ ფრიბეთი
69 0******6 105 100₾ ფრიბეთი
70 1******4 104 100₾ ფრიბეთი
71 5******4 102 100₾ ფრიბეთი
72 9******6 102 100₾ ფრიბეთი
73 1******6 101 100₾ ფრიბეთი
74 6******6 101 100₾ ფრიბეთი
75 1******0 95 100₾ ფრიბეთი
76 1******5 95 75₾ ფრიბეთი
77 4******6 91 75₾ ფრიბეთი
78 --- 90 75₾ ფრიბეთი
79 --- 90 75₾ ფრიბეთი
80 6******6 88 75₾ ფრიბეთი
81 6******1 88 75₾ ფრიბეთი
82 3******4 84 75₾ ფრიბეთი
83 5******4 84 75₾ ფრიბეთი
84 4******4 83 75₾ ფრიბეთი
85 1******0 81 75₾ ფრიბეთი
86 6******7 79 75₾ ფრიბეთი
87 8******0 78 75₾ ფრიბეთი
88 9******7 77 75₾ ფრიბეთი
89 7******8 77 75₾ ფრიბეთი
90 9******1 77 75₾ ფრიბეთი
91 6******7 76 75₾ ფრიბეთი
92 9******9 76 75₾ ფრიბეთი
93 0******1 76 75₾ ფრიბეთი
94 3******3 76 75₾ ფრიბეთი
95 4******1 75 75₾ ფრიბეთი
96 8******9 75 75₾ ფრიბეთი
97 2******9 75 75₾ ფრიბეთი
98 9******1 73 75₾ ფრიბეთი
99 0******5 72 75₾ ფრიბეთი
100 0******4 72 75₾ ფრიბეთი
101 1******9 72 75₾ ფრიბეთი
102 9******5 71 75₾ ფრიბეთი
103 1******4 71 75₾ ფრიბეთი
104 8******3 71 75₾ ფრიბეთი
105 7******9 68 75₾ ფრიბეთი
106 4******3 68 75₾ ფრიბეთი
107 0******5 68 75₾ ფრიბეთი
108 9******3 67 75₾ ფრიბეთი
109 5******4 67 75₾ ფრიბეთი
110 1******5 67 75₾ ფრიბეთი
111 1******8 67 75₾ ფრიბეთი
112 5******5 67 75₾ ფრიბეთი
113 8******5 67 75₾ ფრიბეთი
114 6******2 67 75₾ ფრიბეთი
115 5******8 66 75₾ ფრიბეთი
116 5******7 66 75₾ ფრიბეთი
117 8******4 66 75₾ ფრიბეთი
118 1******9 65 75₾ ფრიბეთი
119 4******2 65 75₾ ფრიბეთი
120 1******3 65 75₾ ფრიბეთი
121 3******3 65 75₾ ფრიბეთი
122 0******3 64 75₾ ფრიბეთი
123 4******5 64 75₾ ფრიბეთი
124 5******0 63 75₾ ფრიბეთი
125 1******9 63 75₾ ფრიბეთი
126 8******5 63 50₾ ფრიბეთი
127 5******8 61 50₾ ფრიბეთი
128 5******6 61 50₾ ფრიბეთი
129 8******1 61 50₾ ფრიბეთი
130 0******0 60 50₾ ფრიბეთი
131 0******8 60 50₾ ფრიბეთი
132 1******4 59 50₾ ფრიბეთი
133 3******2 59 50₾ ფრიბეთი
134 2******9 59 50₾ ფრიბეთი
135 7******4 59 50₾ ფრიბეთი
136 4******5 59 50₾ ფრიბეთი
137 2******0 59 50₾ ფრიბეთი
138 2******7 58 50₾ ფრიბეთი
139 8******4 58 50₾ ფრიბეთი
140 7******1 58 50₾ ფრიბეთი
141 4******0 57 50₾ ფრიბეთი
142 0******0 57 50₾ ფრიბეთი
143 7******7 57 50₾ ფრიბეთი
144 0******0 57 50₾ ფრიბეთი
145 1******7 57 50₾ ფრიბეთი
146 1******2 56 50₾ ფრიბეთი
147 0******2 56 50₾ ფრიბეთი
148 4******1 56 50₾ ფრიბეთი
149 6******3 55 50₾ ფრიბეთი
150 0******9 55 50₾ ფრიბეთი
151 3******2 55 50₾ ფრიბეთი
152 3******0 54 50₾ ფრიბეთი
153 3******7 54 50₾ ფრიბეთი
154 1******2 53 50₾ ფრიბეთი
155 6******3 53 50₾ ფრიბეთი
156 9******6 53 50₾ ფრიბეთი
157 3******0 53 50₾ ფრიბეთი
158 1******6 52 50₾ ფრიბეთი
159 7******1 52 50₾ ფრიბეთი
160 0******6 52 50₾ ფრიბეთი
161 6******8 52 50₾ ფრიბეთი
162 1******9 51 50₾ ფრიბეთი
163 8******9 51 50₾ ფრიბეთი
164 6******0 51 50₾ ფრიბეთი
165 1******7 50 50₾ ფრიბეთი
166 2******2 50 50₾ ფრიბეთი
167 1******1 50 50₾ ფრიბეთი
168 0******1 50 50₾ ფრიბეთი
169 4******7 50 50₾ ფრიბეთი
170 2******8 50 50₾ ფრიბეთი
171 7******6 50 50₾ ფრიბეთი
172 6******3 49 50₾ ფრიბეთი
173 5******2 49 50₾ ფრიბეთი
174 4******2 49 50₾ ფრიბეთი
175 0******8 49 50₾ ფრიბეთი
176 2******0 49 50₾ ფრიბეთი
177 0******2 48 50₾ ფრიბეთი
178 2******0 48 50₾ ფრიბეთი
179 6******4 48 50₾ ფრიბეთი
180 4******4 47 50₾ ფრიბეთი
181 8******5 47 50₾ ფრიბეთი
182 3******0 47 50₾ ფრიბეთი
183 9******7 47 50₾ ფრიბეთი
184 7******0 47 50₾ ფრიბეთი
185 1******8 46 50₾ ფრიბეთი
186 0******6 46 50₾ ფრიბეთი
187 6******6 46 50₾ ფრიბეთი
188 1******2 46 50₾ ფრიბეთი
189 8******5 46 50₾ ფრიბეთი
190 1******1 45 50₾ ფრიბეთი
191 9******3 45 50₾ ფრიბეთი
192 2******7 45 50₾ ფრიბეთი
193 8******8 45 50₾ ფრიბეთი
194 7******7 45 50₾ ფრიბეთი
195 0******9 45 50₾ ფრიბეთი
196 9******7 44 50₾ ფრიბეთი
197 5******9 44 50₾ ფრიბეთი
198 0******0 44 50₾ ფრიბეთი
199 1******8 44 50₾ ფრიბეთი
200 8******4 44 50₾ ფრიბეთი
201 7******2 44 25₾ ფრიბეთი
202 4******4 44 25₾ ფრიბეთი
203 7******8 43 25₾ ფრიბეთი
204 6******2 43 25₾ ფრიბეთი
205 1******7 43 25₾ ფრიბეთი
206 1******9 43 25₾ ფრიბეთი
207 9******8 43 25₾ ფრიბეთი
208 2******5 43 25₾ ფრიბეთი
209 6******9 43 25₾ ფრიბეთი
210 0******1 42 25₾ ფრიბეთი
211 8******3 42 25₾ ფრიბეთი
212 9******7 42 25₾ ფრიბეთი
213 7******1 42 25₾ ფრიბეთი
214 7******9 42 25₾ ფრიბეთი
215 1******0 42 25₾ ფრიბეთი
216 0******1 41 25₾ ფრიბეთი
217 5******1 41 25₾ ფრიბეთი
218 9******7 41 25₾ ფრიბეთი
219 7******3 41 25₾ ფრიბეთი
220 8******6 40 25₾ ფრიბეთი
221 5******6 40 25₾ ფრიბეთი
222 1******8 40 25₾ ფრიბეთი
223 7******5 40 25₾ ფრიბეთი
224 3******0 40 25₾ ფრიბეთი
225 2******8 40 25₾ ფრიბეთი
226 1******6 40 25₾ ფრიბეთი
227 6******3 39 25₾ ფრიბეთი
228 5******0 39 25₾ ფრიბეთი
229 3******0 39 25₾ ფრიბეთი
230 3******0 39 25₾ ფრიბეთი
231 8******9 39 25₾ ფრიბეთი
232 5******6 39 25₾ ფრიბეთი
233 6******4 39 25₾ ფრიბეთი
234 8******9 39 25₾ ფრიბეთი
235 5******6 39 25₾ ფრიბეთი
236 3******3 39 25₾ ფრიბეთი
237 1******4 38 25₾ ფრიბეთი
238 1******8 38 25₾ ფრიბეთი
239 1******0 38 25₾ ფრიბეთი
240 4******5 38 25₾ ფრიბეთი
241 6******4 38 25₾ ფრიბეთი
242 5******5 38 25₾ ფრიბეთი
243 5******2 38 25₾ ფრიბეთი
244 3******5 38 25₾ ფრიბეთი
245 3******4 38 25₾ ფრიბეთი
246 0******1 37 20₾ ფრიბეთი
247 0******4 37 20₾ ფრიბეთი
248 0******1 37 20₾ ფრიბეთი
249 8******7 37 20₾ ფრიბეთი
250 0******3 37 20₾ ფრიბეთი
ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 0******9 2069 1 500₾ ფრიბეთი
2 5******3 633 1 000₾ ფრიბეთი
3 9******0 567 750₾ ფრიბეთი
4 1******1 522 600₾ ფრიბეთი
5 6******9 407 550₾ ფრიბეთი
6 5******9 364 500₾ ფრიბეთი
7 1******4 304 450₾ ფრიბეთი
8 9******1 300 400₾ ფრიბეთი
9 4******5 299 350₾ ფრიბეთი
10 3******7 252 300₾ ფრიბეთი
11 0******9 197 250₾ ფრიბეთი
12 2******3 197 250₾ ფრიბეთი
13 0******8 197 250₾ ფრიბეთი
14 4******5 197 250₾ ფრიბეთი
15 0******8 196 250₾ ფრიბეთი
16 1******9 195 200₾ ფრიბეთი
17 3******8 195 200₾ ფრიბეთი
18 4******1 170 200₾ ფრიბეთი
19 9******2 156 200₾ ფრიბეთი
20 2******1 154 200₾ ფრიბეთი
21 6******1 152 200₾ ფრიბეთი
22 9******1 150 200₾ ფრიბეთი
23 8******3 147 200₾ ფრიბეთი
24 7******6 126 200₾ ფრიბეთი
25 7******7 123 200₾ ფრიბეთი
26 --- 122 200₾ ფრიბეთი
27 2******3 115 200₾ ფრიბეთი
28 8******0 114 200₾ ფრიბეთი
29 1******0 109 200₾ ფრიბეთი
30 2******9 106 200₾ ფრიბეთი
31 5******7 103 150₾ ფრიბეთი
32 1******7 100 150₾ ფრიბეთი
33 0******8 100 150₾ ფრიბეთი
34 4******6 99 150₾ ფრიბეთი
35 4******0 99 150₾ ფრიბეთი
36 3******1 98 150₾ ფრიბეთი
37 3******3 96 150₾ ფრიბეთი
38 3******7 95 150₾ ფრიბეთი
39 7******0 95 150₾ ფრიბეთი
40 0******3 94 150₾ ფრიბეთი
41 1******8 94 150₾ ფრიბეთი
42 4******2 92 150₾ ფრიბეთი
43 4******5 91 150₾ ფრიბეთი
44 4******1 91 150₾ ფრიბეთი
45 9******5 85 150₾ ფრიბეთი
46 5******1 85 125₾ ფრიბეთი
47 0******5 80 125₾ ფრიბეთი
48 9******9 76 125₾ ფრიბეთი
49 8******5 76 125₾ ფრიბეთი
50 7******9 74 125₾ ფრიბეთი
51 1******5 73 125₾ ფრიბეთი
52 1******8 72 125₾ ფრიბეთი
53 5******5 70 125₾ ფრიბეთი
54 6******8 68 125₾ ფრიბეთი
55 8******1 67 125₾ ფრიბეთი
56 1******4 65 125₾ ფრიბეთი
57 1******0 63 125₾ ფრიბეთი
58 2******6 63 125₾ ფრიბეთი
59 7******1 62 125₾ ფრიბეთი
60 1******9 62 125₾ ფრიბეთი
61 5******8 61 100₾ ფრიბეთი
62 8******1 61 100₾ ფრიბეთი
63 1******9 61 100₾ ფრიბეთი
64 3******4 61 100₾ ფრიბეთი
65 3******4 60 100₾ ფრიბეთი
66 6******3 59 100₾ ფრიბეთი
67 4******6 59 100₾ ფრიბეთი
68 0******6 58 100₾ ფრიბეთი
69 9******3 57 100₾ ფრიბეთი
70 1******4 54 100₾ ფრიბეთი
71 9******6 54 100₾ ფრიბეთი
72 7******1 53 100₾ ფრიბეთი
73 1******7 51 100₾ ფრიბეთი
74 7******1 51 100₾ ფრიბეთი
75 5******6 50 100₾ ფრიბეთი
76 0******0 50 75₾ ფრიბეთი
77 3******0 50 75₾ ფრიბეთი
78 6******4 50 75₾ ფრიბეთი
79 4******7 49 75₾ ფრიბეთი
80 3******9 49 75₾ ფრიბეთი
81 6******9 49 75₾ ფრიბეთი
82 8******9 47 75₾ ფრიბეთი
83 1******4 47 75₾ ფრიბეთი
84 1******7 47 75₾ ფრიბეთი
85 4******5 47 75₾ ფრიბეთი
86 2******4 46 75₾ ფრიბეთი
87 9******7 45 75₾ ფრიბეთი
88 7******9 45 75₾ ფრიბეთი
89 1******0 45 75₾ ფრიბეთი
90 1******1 45 75₾ ფრიბეთი
91 3******0 45 75₾ ფრიბეთი
92 8******6 44 75₾ ფრიბეთი
93 0******6 44 75₾ ფრიბეთი
94 2******4 44 75₾ ფრიბეთი
95 8******4 44 75₾ ფრიბეთი
96 3******5 44 75₾ ფრიბეთი
97 1******8 44 75₾ ფრიბეთი
98 2******5 43 75₾ ფრიბეთი
99 3******4 43 75₾ ფრიბეთი
100 4******7 43 75₾ ფრიბეთი
101 8******9 43 75₾ ფრიბეთი
102 0******6 41 75₾ ფრიბეთი
103 2******5 41 75₾ ფრიბეთი
104 1******9 41 75₾ ფრიბეთი
105 7******9 41 75₾ ფრიბეთი
106 1******0 41 75₾ ფრიბეთი
107 2******0 40 75₾ ფრიბეთი
108 5******0 40 75₾ ფრიბეთი
109 5******0 40 75₾ ფრიბეთი
110 1******9 40 75₾ ფრიბეთი
111 9******0 40 75₾ ფრიბეთი
112 1******4 40 75₾ ფრიბეთი
113 3******6 39 75₾ ფრიბეთი
114 1******2 39 75₾ ფრიბეთი
115 3******0 39 75₾ ფრიბეთი
116 5******8 39 75₾ ფრიბეთი
117 1******7 39 75₾ ფრიბეთი
118 1******8 39 75₾ ფრიბეთი
119 2******0 39 75₾ ფრიბეთი
120 2******5 39 75₾ ფრიბეთი
121 4******7 39 75₾ ფრიბეთი
122 2******2 38 75₾ ფრიბეთი
123 0******9 38 75₾ ფრიბეთი
124 5******4 38 75₾ ფრიბეთი
125 2******8 38 75₾ ფრიბეთი
126 9******1 38 50₾ ფრიბეთი
127 6******3 37 50₾ ფრიბეთი
128 5******7 37 50₾ ფრიბეთი
129 0******0 37 50₾ ფრიბეთი
130 8******4 37 50₾ ფრიბეთი
131 1******4 37 50₾ ფრიბეთი
132 7******0 37 50₾ ფრიბეთი
133 6******2 37 50₾ ფრიბეთი
134 1******5 36 50₾ ფრიბეთი
135 7******9 36 50₾ ფრიბეთი
136 6******1 36 50₾ ფრიბეთი
137 0******8 36 50₾ ფრიბეთი
138 2******3 36 50₾ ფრიბეთი
139 2******6 36 50₾ ფრიბეთი
140 9******3 35 50₾ ფრიბეთი
141 2******6 35 50₾ ფრიბეთი
142 8******9 35 50₾ ფრიბეთი
143 3******0 35 50₾ ფრიბეთი
144 5******6 35 50₾ ფრიბეთი
145 4******4 35 50₾ ფრიბეთი
146 1******0 34 50₾ ფრიბეთი
147 4******2 34 50₾ ფრიბეთი
148 1******4 34 50₾ ფრიბეთი
149 0******3 34 50₾ ფრიბეთი
150 1******1 34 50₾ ფრიბეთი
151 0******1 34 50₾ ფრიბეთი
152 4******6 34 50₾ ფრიბეთი
153 4******4 34 50₾ ფრიბეთი
154 1******9 34 50₾ ფრიბეთი
155 5******2 34 50₾ ფრიბეთი
156 3******4 34 50₾ ფრიბეთი
157 0******2 33 50₾ ფრიბეთი
158 5******4 33 50₾ ფრიბეთი
159 0******8 33 50₾ ფრიბეთი
160 1******2 33 50₾ ფრიბეთი
161 3******2 33 50₾ ფრიბეთი
162 1******9 33 50₾ ფრიბეთი
163 3******2 33 50₾ ფრიბეთი
164 5******4 32 50₾ ფრიბეთი
165 1******4 32 50₾ ფრიბეთი
166 0******1 32 50₾ ფრიბეთი
167 8******4 32 50₾ ფრიბეთი
168 1******0 32 50₾ ფრიბეთი
169 0******7 32 50₾ ფრიბეთი
170 3******7 31 50₾ ფრიბეთი
171 1******5 31 50₾ ფრიბეთი
172 0******4 31 50₾ ფრიბეთი
173 1******0 31 50₾ ფრიბეთი
174 6******4 31 50₾ ფრიბეთი
175 1******1 31 50₾ ფრიბეთი
176 0******8 31 50₾ ფრიბეთი
177 6******4 31 50₾ ფრიბეთი
178 9******5 31 50₾ ფრიბეთი
179 7******1 31 50₾ ფრიბეთი
180 3******8 31 50₾ ფრიბეთი
181 1******7 31 50₾ ფრიბეთი
182 3******9 31 50₾ ფრიბეთი
183 2******4 30 50₾ ფრიბეთი
184 4******4 30 50₾ ფრიბეთი
185 4******8 30 50₾ ფრიბეთი
186 0******5 30 50₾ ფრიბეთი
187 3******6 30 50₾ ფრიბეთი
188 5******0 30 50₾ ფრიბეთი
189 0******1 30 50₾ ფრიბეთი
190 7******3 30 50₾ ფრიბეთი
191 0******9 29 50₾ ფრიბეთი
192 0******9 29 50₾ ფრიბეთი
193 1******9 29 50₾ ფრიბეთი
194 0******3 29 50₾ ფრიბეთი
195 0******9 29 50₾ ფრიბეთი
196 1******1 29 50₾ ფრიბეთი
197 1******8 29 50₾ ფრიბეთი
198 5******1 29 50₾ ფრიბეთი
199 1******6 29 50₾ ფრიბეთი
200 2******7 29 50₾ ფრიბეთი
201 1******5 29 25₾ ფრიბეთი
202 1******7 29 25₾ ფრიბეთი
203 9******7 29 25₾ ფრიბეთი
204 4******5 29 25₾ ფრიბეთი
205 5******5 29 25₾ ფრიბეთი
206 9******7 28 25₾ ფრიბეთი
207 7******9 28 25₾ ფრიბეთი
208 0******5 28 25₾ ფრიბეთი
209 2******5 28 25₾ ფრიბეთი
210 8******0 28 25₾ ფრიბეთი
211 3******7 28 25₾ ფრიბეთი
212 9******2 28 25₾ ფრიბეთი
213 7******4 28 25₾ ფრიბეთი
214 6******6 28 25₾ ფრიბეთი
215 8******8 28 25₾ ფრიბეთი
216 7******4 28 25₾ ფრიბეთი
217 5******9 28 25₾ ფრიბეთი
218 7******8 28 25₾ ფრიბეთი
219 1******4 28 25₾ ფრიბეთი
220 3******7 28 25₾ ფრიბეთი
221 8******3 28 25₾ ფრიბეთი
222 9******8 28 25₾ ფრიბეთი
223 8******5 27 25₾ ფრიბეთი
224 0******6 27 25₾ ფრიბეთი
225 0******9 27 25₾ ფრიბეთი
226 7******3 27 25₾ ფრიბეთი
227 0******9 27 25₾ ფრიბეთი
228 6******6 27 25₾ ფრიბეთი
229 1******9 27 25₾ ფრიბეთი
230 0******1 27 25₾ ფრიბეთი
231 8******7 27 25₾ ფრიბეთი
232 3******4 27 25₾ ფრიბეთი
233 7******7 27 25₾ ფრიბეთი
234 1******0 27 25₾ ფრიბეთი
235 1******9 27 25₾ ფრიბეთი
236 9******8 27 25₾ ფრიბეთი
237 0******6 27 25₾ ფრიბეთი
238 8******8 27 25₾ ფრიბეთი
239 8******1 27 25₾ ფრიბეთი
240 6******9 27 25₾ ფრიბეთი
241 3******9 27 25₾ ფრიბეთი
242 4******0 27 25₾ ფრიბეთი
243 7******6 27 25₾ ფრიბეთი
244 0******5 27 25₾ ფრიბეთი
245 4******6 27 25₾ ფრიბეთი
246 6******1 27 20₾ ფრიბეთი
247 0******9 26 20₾ ფრიბეთი
248 3******4 26 20₾ ფრიბეთი
249 1******8 26 20₾ ფრიბეთი
250 9******0 26 20₾ ფრიბეთი
ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 --- --- 1 500₾ ფრიბეთი
2 --- --- 1 000₾ ფრიბეთი
3 --- --- 750₾ ფრიბეთი
4 --- --- 600₾ ფრიბეთი
5 --- --- 550₾ ფრიბეთი
6 --- --- 500₾ ფრიბეთი
7 --- --- 450₾ ფრიბეთი
8 --- --- 400₾ ფრიბეთი
9 --- --- 350₾ ფრიბეთი
10 --- --- 300₾ ფრიბეთი
11 --- --- 250₾ ფრიბეთი
12 --- --- 250₾ ფრიბეთი
13 --- --- 250₾ ფრიბეთი
14 --- --- 250₾ ფრიბეთი
15 --- --- 250₾ ფრიბეთი
16 --- --- 200₾ ფრიბეთი
17 --- --- 200₾ ფრიბეთი
18 --- --- 200₾ ფრიბეთი
19 --- --- 200₾ ფრიბეთი
20 --- --- 200₾ ფრიბეთი
21 --- --- 200₾ ფრიბეთი
22 --- --- 200₾ ფრიბეთი
23 --- --- 200₾ ფრიბეთი
24 --- --- 200₾ ფრიბეთი
25 --- --- 200₾ ფრიბეთი
26 --- --- 200₾ ფრიბეთი
27 --- --- 200₾ ფრიბეთი
28 --- --- 200₾ ფრიბეთი
29 --- --- 200₾ ფრიბეთი
30 --- --- 200₾ ფრიბეთი
31 --- --- 150₾ ფრიბეთი
32 --- --- 150₾ ფრიბეთი
33 --- --- 150₾ ფრიბეთი
34 --- --- 150₾ ფრიბეთი
35 --- --- 150₾ ფრიბეთი
36 --- --- 150₾ ფრიბეთი
37 --- --- 150₾ ფრიბეთი
38 --- --- 150₾ ფრიბეთი
39 --- --- 150₾ ფრიბეთი
40 --- --- 150₾ ფრიბეთი
41 --- --- 150₾ ფრიბეთი
42 --- --- 150₾ ფრიბეთი
43 --- --- 150₾ ფრიბეთი
44 --- --- 150₾ ფრიბეთი
45 --- --- 150₾ ფრიბეთი
46 --- --- 125₾ ფრიბეთი
47 --- --- 125₾ ფრიბეთი
48 --- --- 125₾ ფრიბეთი
49 --- --- 125₾ ფრიბეთი
50 --- --- 125₾ ფრიბეთი
51 --- --- 125₾ ფრიბეთი
52 --- --- 125₾ ფრიბეთი
53 --- --- 125₾ ფრიბეთი
54 --- --- 125₾ ფრიბეთი
55 --- --- 125₾ ფრიბეთი
56 --- --- 125₾ ფრიბეთი
57 --- --- 125₾ ფრიბეთი
58 --- --- 125₾ ფრიბეთი
59 --- --- 125₾ ფრიბეთი
60 --- --- 125₾ ფრიბეთი
61 --- --- 100₾ ფრიბეთი
62 --- --- 100₾ ფრიბეთი
63 --- --- 100₾ ფრიბეთი
64 --- --- 100₾ ფრიბეთი
65 --- --- 100₾ ფრიბეთი
66 --- --- 100₾ ფრიბეთი
67 --- --- 100₾ ფრიბეთი
68 --- --- 100₾ ფრიბეთი
69 --- --- 100₾ ფრიბეთი
70 --- --- 100₾ ფრიბეთი
71 --- --- 100₾ ფრიბეთი
72 --- --- 100₾ ფრიბეთი
73 --- --- 100₾ ფრიბეთი
74 --- --- 100₾ ფრიბეთი
75 --- --- 100₾ ფრიბეთი
76 --- --- 75₾ ფრიბეთი
77 --- --- 75₾ ფრიბეთი
78 --- --- 75₾ ფრიბეთი
79 --- --- 75₾ ფრიბეთი
80 --- --- 75₾ ფრიბეთი
81 --- --- 75₾ ფრიბეთი
82 --- --- 75₾ ფრიბეთი
83 --- --- 75₾ ფრიბეთი
84 --- --- 75₾ ფრიბეთი
85 --- --- 75₾ ფრიბეთი
86 --- --- 75₾ ფრიბეთი
87 --- --- 75₾ ფრიბეთი
88 --- --- 75₾ ფრიბეთი
89 --- --- 75₾ ფრიბეთი
90 --- --- 75₾ ფრიბეთი
91 --- --- 75₾ ფრიბეთი
92 --- --- 75₾ ფრიბეთი
93 --- --- 75₾ ფრიბეთი
94 --- --- 75₾ ფრიბეთი
95 --- --- 75₾ ფრიბეთი
96 --- --- 75₾ ფრიბეთი
97 --- --- 75₾ ფრიბეთი
98 --- --- 75₾ ფრიბეთი
99 --- --- 75₾ ფრიბეთი
100 --- --- 75₾ ფრიბეთი
101 --- --- 75₾ ფრიბეთი
102 --- --- 75₾ ფრიბეთი
103 --- --- 75₾ ფრიბეთი
104 --- --- 75₾ ფრიბეთი
105 --- --- 75₾ ფრიბეთი
106 --- --- 75₾ ფრიბეთი
107 --- --- 75₾ ფრიბეთი
108 --- --- 75₾ ფრიბეთი
109 --- --- 75₾ ფრიბეთი
110 --- --- 75₾ ფრიბეთი
111 --- --- 75₾ ფრიბეთი
112 --- --- 75₾ ფრიბეთი
113 --- --- 75₾ ფრიბეთი
114 --- --- 75₾ ფრიბეთი
115 --- --- 75₾ ფრიბეთი
116 --- --- 75₾ ფრიბეთი
117 --- --- 75₾ ფრიბეთი
118 --- --- 75₾ ფრიბეთი
119 --- --- 75₾ ფრიბეთი
120 --- --- 75₾ ფრიბეთი
121 --- --- 75₾ ფრიბეთი
122 --- --- 75₾ ფრიბეთი
123 --- --- 75₾ ფრიბეთი
124 --- --- 75₾ ფრიბეთი
125 --- --- 75₾ ფრიბეთი
126 --- --- 50₾ ფრიბეთი
127 --- --- 50₾ ფრიბეთი
128 --- --- 50₾ ფრიბეთი
129 --- --- 50₾ ფრიბეთი
130 --- --- 50₾ ფრიბეთი
131 --- --- 50₾ ფრიბეთი
132 --- --- 50₾ ფრიბეთი
133 --- --- 50₾ ფრიბეთი
134 --- --- 50₾ ფრიბეთი
135 --- --- 50₾ ფრიბეთი
136 --- --- 50₾ ფრიბეთი
137 --- --- 50₾ ფრიბეთი
138 --- --- 50₾ ფრიბეთი
139 --- --- 50₾ ფრიბეთი
140 --- --- 50₾ ფრიბეთი
141 --- --- 50₾ ფრიბეთი
142 --- --- 50₾ ფრიბეთი
143 --- --- 50₾ ფრიბეთი
144 --- --- 50₾ ფრიბეთი
145 --- --- 50₾ ფრიბეთი
146 --- --- 50₾ ფრიბეთი
147 --- --- 50₾ ფრიბეთი
148 --- --- 50₾ ფრიბეთი
149 --- --- 50₾ ფრიბეთი
150 --- --- 50₾ ფრიბეთი
151 --- --- 50₾ ფრიბეთი
152 --- --- 50₾ ფრიბეთი
153 --- --- 50₾ ფრიბეთი
154 --- --- 50₾ ფრიბეთი
155 --- --- 50₾ ფრიბეთი
156 --- --- 50₾ ფრიბეთი
157 --- --- 50₾ ფრიბეთი
158 --- --- 50₾ ფრიბეთი
159 --- --- 50₾ ფრიბეთი
160 --- --- 50₾ ფრიბეთი
161 --- --- 50₾ ფრიბეთი
162 --- --- 50₾ ფრიბეთი
163 --- --- 50₾ ფრიბეთი
164 --- --- 50₾ ფრიბეთი
165 --- --- 50₾ ფრიბეთი
166 --- --- 50₾ ფრიბეთი
167 --- --- 50₾ ფრიბეთი
168 --- --- 50₾ ფრიბეთი
169 --- --- 50₾ ფრიბეთი
170 --- --- 50₾ ფრიბეთი
171 --- --- 50₾ ფრიბეთი
172 --- --- 50₾ ფრიბეთი
173 --- --- 50₾ ფრიბეთი
174 --- --- 50₾ ფრიბეთი
175 --- --- 50₾ ფრიბეთი
176 --- --- 50₾ ფრიბეთი
177 --- --- 50₾ ფრიბეთი
178 --- --- 50₾ ფრიბეთი
179 --- --- 50₾ ფრიბეთი
180 --- --- 50₾ ფრიბეთი
181 --- --- 50₾ ფრიბეთი
182 --- --- 50₾ ფრიბეთი
183 --- --- 50₾ ფრიბეთი
184 --- --- 50₾ ფრიბეთი
185 --- --- 50₾ ფრიბეთი
186 --- --- 50₾ ფრიბეთი
187 --- --- 50₾ ფრიბეთი
188 --- --- 50₾ ფრიბეთი
189 --- --- 50₾ ფრიბეთი
190 --- --- 50₾ ფრიბეთი
191 --- --- 50₾ ფრიბეთი
192 --- --- 50₾ ფრიბეთი
193 --- --- 50₾ ფრიბეთი
194 --- --- 50₾ ფრიბეთი
195 --- --- 50₾ ფრიბეთი
196 --- --- 50₾ ფრიბეთი
197 --- --- 50₾ ფრიბეთი
198 --- --- 50₾ ფრიბეთი
199 --- --- 50₾ ფრიბეთი
200 --- --- 50₾ ფრიბეთი
201 --- --- 25₾ ფრიბეთი
202 --- --- 25₾ ფრიბეთი
203 --- --- 25₾ ფრიბეთი
204 --- --- 25₾ ფრიბეთი
205 --- --- 25₾ ფრიბეთი
206 --- --- 25₾ ფრიბეთი
207 --- --- 25₾ ფრიბეთი
208 --- --- 25₾ ფრიბეთი
209 --- --- 25₾ ფრიბეთი
210 --- --- 25₾ ფრიბეთი
211 --- --- 25₾ ფრიბეთი
212 --- --- 25₾ ფრიბეთი
213 --- --- 25₾ ფრიბეთი
214 --- --- 25₾ ფრიბეთი
215 --- --- 25₾ ფრიბეთი
216 --- --- 25₾ ფრიბეთი
217 --- --- 25₾ ფრიბეთი
218 --- --- 25₾ ფრიბეთი
219 --- --- 25₾ ფრიბეთი
220 --- --- 25₾ ფრიბეთი
221 --- --- 25₾ ფრიბეთი
222 --- --- 25₾ ფრიბეთი
223 --- --- 25₾ ფრიბეთი
224 --- --- 25₾ ფრიბეთი
225 --- --- 25₾ ფრიბეთი
226 --- --- 25₾ ფრიბეთი
227 --- --- 25₾ ფრიბეთი
228 --- --- 25₾ ფრიბეთი
229 --- --- 25₾ ფრიბეთი
230 --- --- 25₾ ფრიბეთი
231 --- --- 25₾ ფრიბეთი
232 --- --- 25₾ ფრიბეთი
233 --- --- 25₾ ფრიბეთი
234 --- --- 25₾ ფრიბეთი
235 --- --- 25₾ ფრიბეთი
236 --- --- 25₾ ფრიბეთი
237 --- --- 25₾ ფრიბეთი
238 --- --- 25₾ ფრიბეთი
239 --- --- 25₾ ფრიბეთი
240 --- --- 25₾ ფრიბეთი
241 --- --- 25₾ ფრიბეთი
242 --- --- 25₾ ფრიბეთი
243 --- --- 25₾ ფრიბეთი
244 --- --- 25₾ ფრიბეთი
245 --- --- 25₾ ფრიბეთი
246 --- --- 20₾ ფრიბეთი
247 --- --- 20₾ ფრიბეთი
248 --- --- 20₾ ფრიბეთი
249 --- --- 20₾ ფრიბეთი
250 --- --- 20₾ ფრიბეთი

მაგალითი

ექსპრესი

მინუსების სისტემა

1. ინტერი - პარმა

1 1.30

2. ლივერპული - პ.ს.ჟ.

გოლების რაოდენობა 2.5-ზე მეტი 1.45

3. ტოტენჰემი - ლივერპული

ორივე გაიტანს -კი 1.5

4. მანჩესტერ სიტი - ფულემი

1 1.12

კოეფიციენტი 3.17

ფსონი

მოგება:

3.17

წაშლა
დადე ფსონი

ქულა ლიდერბორდში = 1

წესები და პირობები


 • აქცია იწყება 29 სექტემბერს 00:00 საათზე და სრულდება 7 დეკემბერს 23:59 საათზე.
 • აქციაში მონაწილეობს მხოლოდ ის ექსპრეს ბილეთები, სადაც დაცულია შემდეგი პირობები:
  • ფსონის მინიმალური თანხა შეადგენს 1₾-ს; მაქსიმალური შეზღუდული არ არის.
  • მინიმუმ 3 პოზიციის მინიმალური კოეფიციენტი - 1.3; დანარჩენი პოზიციები შეზღუდული არ არის.
  • ბილეთში პოზიციების მინიმალური რაოდენობა - 3; მაქსიმალური შეზღუდული არ არის.
  • აქცია ვრცელდება პრემატჩის და LIVE-ის ნებისმიერი სპორტის ნებისმიერ პოზიციაზე.
 • ლიდერბორდში ქულები გროვდება დადებული ბილეთის რაოდენობის მიხედვით, შედეგის განურჩევლად.
 • ყოველკვირეული ლიდერბორდი შედგება ყოველი შაბათის 00:01 საათიდან მომდევნო პარასკევის 23:59 საათამდე.
 • ერთი მომხმარებლის მიერ დადებული დუბლირებული ბილეთებიდან აქცია იმოქმედებს მხოლოდ დროის მიხედვით პირველ დადებულ ფსონზე.
 • ყველა პოზიციის გათამაშების მცდელობის შემთხვევაში, არასამართლიანი თამაშის გამო პრიზი არ გაიცემა
 • ლიდერბორდში თანაბარი რაოდენობის ქულების შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება იმ მომხმარებელს, რომელსაც ჯამურად მეტი ფსონის თანხა აქვს განთავსებული.
 • აქცია ვრცელდება როგორც დესკტოპ, ისე მობილური ვერსიებიდან დადებულ ფსონებზე.
 • ლიდერბორდი განახლდება ავტომატურად, უწყვეტ რეჟიმში.
 • პრიზები დაირიცხება მომხმარებელთა Freebet ბალანზე, ყოველ შაბათს დღის 13:00 საათზე.
 • აქციაში არ მონაწილეობს ვირტუალური სპორტის, სინგლის და მინუსის სისტემის ტიპის ბილეთები.
 • აქცია არ ვრცელდება ბილეთებზე, რომლებშიც გამოყენებულია CASHOUT ფუნქცია.
 • აქციაში არ მონაწილეობს ფრიბეთით დადებული ფსონები.
 • აქციაში მონაწილეობის მისაღებად, მომხმარებელი უნდა იყოს ვერიფიცირებული.
 • ნებისმიერი სახის არასამართლიანი თამაში დაისჯება ევროპაბეთის წესების შესაბამისად და ასეთ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე, კომპანიის გადაწყვეტილებით, ვერ მიიღებს არასამართლიანად მოგებულ თანხას.
 • ევროპაბეთი იტოვებს უფლებას შეცვალოს გათამაშების პირობები, ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის წინასწარ გაფრთხილების გარეშე.

სხვა აქციები

მიიღე GOAL-მაგი მოგება
მოიგე საქართველოს ნაკრებთან ერთად
გაიგე მეტი
League Freebet
მიიღე საჩუქრად ფსონის 15%, ჩემპიონთა და ევროპის ლიგებზე დადებულ ყოველ ბილეთზე
გაიგე მეტი