ჩაითვალე ყოველი ფსონი

29 სექტემბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით

დააგროვე ბეთ პოინტები, ნებისმიერ სპორტზე დადებულ ყოველ ფსონზე და მოხვდი ყოველკვირეულ ლიდერბორდში

TOP250, 25 000₾-იანი ფრიბეთ ლიდერბორდი:

ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 --- --- 1 500₾ ფრიბეთი
2 --- --- 1 000₾ ფრიბეთი
3 --- --- 750₾ ფრიბეთი
4 --- --- 600₾ ფრიბეთი
5 --- --- 550₾ ფრიბეთი
6 --- --- 500₾ ფრიბეთი
7 --- --- 450₾ ფრიბეთი
8 --- --- 400₾ ფრიბეთი
9 --- --- 350₾ ფრიბეთი
10 --- --- 300₾ ფრიბეთი
11 --- --- 250₾ ფრიბეთი
12 --- --- 250₾ ფრიბეთი
13 --- --- 250₾ ფრიბეთი
14 --- --- 250₾ ფრიბეთი
15 --- --- 250₾ ფრიბეთი
16 --- --- 200₾ ფრიბეთი
17 --- --- 200₾ ფრიბეთი
18 --- --- 200₾ ფრიბეთი
19 --- --- 200₾ ფრიბეთი
20 --- --- 200₾ ფრიბეთი
21 --- --- 200₾ ფრიბეთი
22 --- --- 200₾ ფრიბეთი
23 --- --- 200₾ ფრიბეთი
24 --- --- 200₾ ფრიბეთი
25 --- --- 200₾ ფრიბეთი
26 --- --- 200₾ ფრიბეთი
27 --- --- 200₾ ფრიბეთი
28 --- --- 200₾ ფრიბეთი
29 --- --- 200₾ ფრიბეთი
30 --- --- 200₾ ფრიბეთი
31 --- --- 150₾ ფრიბეთი
32 --- --- 150₾ ფრიბეთი
33 --- --- 150₾ ფრიბეთი
34 --- --- 150₾ ფრიბეთი
35 --- --- 150₾ ფრიბეთი
36 --- --- 150₾ ფრიბეთი
37 --- --- 150₾ ფრიბეთი
38 --- --- 150₾ ფრიბეთი
39 --- --- 150₾ ფრიბეთი
40 --- --- 150₾ ფრიბეთი
41 --- --- 150₾ ფრიბეთი
42 --- --- 150₾ ფრიბეთი
43 --- --- 150₾ ფრიბეთი
44 --- --- 150₾ ფრიბეთი
45 --- --- 150₾ ფრიბეთი
46 --- --- 125₾ ფრიბეთი
47 --- --- 125₾ ფრიბეთი
48 --- --- 125₾ ფრიბეთი
49 --- --- 125₾ ფრიბეთი
50 --- --- 125₾ ფრიბეთი
51 --- --- 125₾ ფრიბეთი
52 --- --- 125₾ ფრიბეთი
53 --- --- 125₾ ფრიბეთი
54 --- --- 125₾ ფრიბეთი
55 --- --- 125₾ ფრიბეთი
56 --- --- 125₾ ფრიბეთი
57 --- --- 125₾ ფრიბეთი
58 --- --- 125₾ ფრიბეთი
59 --- --- 125₾ ფრიბეთი
60 --- --- 125₾ ფრიბეთი
61 --- --- 100₾ ფრიბეთი
62 --- --- 100₾ ფრიბეთი
63 --- --- 100₾ ფრიბეთი
64 --- --- 100₾ ფრიბეთი
65 --- --- 100₾ ფრიბეთი
66 --- --- 100₾ ფრიბეთი
67 --- --- 100₾ ფრიბეთი
68 --- --- 100₾ ფრიბეთი
69 --- --- 100₾ ფრიბეთი
70 --- --- 100₾ ფრიბეთი
71 --- --- 100₾ ფრიბეთი
72 --- --- 100₾ ფრიბეთი
73 --- --- 100₾ ფრიბეთი
74 --- --- 100₾ ფრიბეთი
75 --- --- 100₾ ფრიბეთი
76 --- --- 75₾ ფრიბეთი
77 --- --- 75₾ ფრიბეთი
78 --- --- 75₾ ფრიბეთი
79 --- --- 75₾ ფრიბეთი
80 --- --- 75₾ ფრიბეთი
81 --- --- 75₾ ფრიბეთი
82 --- --- 75₾ ფრიბეთი
83 --- --- 75₾ ფრიბეთი
84 --- --- 75₾ ფრიბეთი
85 --- --- 75₾ ფრიბეთი
86 --- --- 75₾ ფრიბეთი
87 --- --- 75₾ ფრიბეთი
88 --- --- 75₾ ფრიბეთი
89 --- --- 75₾ ფრიბეთი
90 --- --- 75₾ ფრიბეთი
91 --- --- 75₾ ფრიბეთი
92 --- --- 75₾ ფრიბეთი
93 --- --- 75₾ ფრიბეთი
94 --- --- 75₾ ფრიბეთი
95 --- --- 75₾ ფრიბეთი
96 --- --- 75₾ ფრიბეთი
97 --- --- 75₾ ფრიბეთი
98 --- --- 75₾ ფრიბეთი
99 --- --- 75₾ ფრიბეთი
100 --- --- 75₾ ფრიბეთი
101 --- --- 75₾ ფრიბეთი
102 --- --- 75₾ ფრიბეთი
103 --- --- 75₾ ფრიბეთი
104 --- --- 75₾ ფრიბეთი
105 --- --- 75₾ ფრიბეთი
106 --- --- 75₾ ფრიბეთი
107 --- --- 75₾ ფრიბეთი
108 --- --- 75₾ ფრიბეთი
109 --- --- 75₾ ფრიბეთი
110 --- --- 75₾ ფრიბეთი
111 --- --- 75₾ ფრიბეთი
112 --- --- 75₾ ფრიბეთი
113 --- --- 75₾ ფრიბეთი
114 --- --- 75₾ ფრიბეთი
115 --- --- 75₾ ფრიბეთი
116 --- --- 75₾ ფრიბეთი
117 --- --- 75₾ ფრიბეთი
118 --- --- 75₾ ფრიბეთი
119 --- --- 75₾ ფრიბეთი
120 --- --- 75₾ ფრიბეთი
121 --- --- 75₾ ფრიბეთი
122 --- --- 75₾ ფრიბეთი
123 --- --- 75₾ ფრიბეთი
124 --- --- 75₾ ფრიბეთი
125 --- --- 75₾ ფრიბეთი
126 --- --- 50₾ ფრიბეთი
127 --- --- 50₾ ფრიბეთი
128 --- --- 50₾ ფრიბეთი
129 --- --- 50₾ ფრიბეთი
130 --- --- 50₾ ფრიბეთი
131 --- --- 50₾ ფრიბეთი
132 --- --- 50₾ ფრიბეთი
133 --- --- 50₾ ფრიბეთი
134 --- --- 50₾ ფრიბეთი
135 --- --- 50₾ ფრიბეთი
136 --- --- 50₾ ფრიბეთი
137 --- --- 50₾ ფრიბეთი
138 --- --- 50₾ ფრიბეთი
139 --- --- 50₾ ფრიბეთი
140 --- --- 50₾ ფრიბეთი
141 --- --- 50₾ ფრიბეთი
142 --- --- 50₾ ფრიბეთი
143 --- --- 50₾ ფრიბეთი
144 --- --- 50₾ ფრიბეთი
145 --- --- 50₾ ფრიბეთი
146 --- --- 50₾ ფრიბეთი
147 --- --- 50₾ ფრიბეთი
148 --- --- 50₾ ფრიბეთი
149 --- --- 50₾ ფრიბეთი
150 --- --- 50₾ ფრიბეთი
151 --- --- 50₾ ფრიბეთი
152 --- --- 50₾ ფრიბეთი
153 --- --- 50₾ ფრიბეთი
154 --- --- 50₾ ფრიბეთი
155 --- --- 50₾ ფრიბეთი
156 --- --- 50₾ ფრიბეთი
157 --- --- 50₾ ფრიბეთი
158 --- --- 50₾ ფრიბეთი
159 --- --- 50₾ ფრიბეთი
160 --- --- 50₾ ფრიბეთი
161 --- --- 50₾ ფრიბეთი
162 --- --- 50₾ ფრიბეთი
163 --- --- 50₾ ფრიბეთი
164 --- --- 50₾ ფრიბეთი
165 --- --- 50₾ ფრიბეთი
166 --- --- 50₾ ფრიბეთი
167 --- --- 50₾ ფრიბეთი
168 --- --- 50₾ ფრიბეთი
169 --- --- 50₾ ფრიბეთი
170 --- --- 50₾ ფრიბეთი
171 --- --- 50₾ ფრიბეთი
172 --- --- 50₾ ფრიბეთი
173 --- --- 50₾ ფრიბეთი
174 --- --- 50₾ ფრიბეთი
175 --- --- 50₾ ფრიბეთი
176 --- --- 50₾ ფრიბეთი
177 --- --- 50₾ ფრიბეთი
178 --- --- 50₾ ფრიბეთი
179 --- --- 50₾ ფრიბეთი
180 --- --- 50₾ ფრიბეთი
181 --- --- 50₾ ფრიბეთი
182 --- --- 50₾ ფრიბეთი
183 --- --- 50₾ ფრიბეთი
184 --- --- 50₾ ფრიბეთი
185 --- --- 50₾ ფრიბეთი
186 --- --- 50₾ ფრიბეთი
187 --- --- 50₾ ფრიბეთი
188 --- --- 50₾ ფრიბეთი
189 --- --- 50₾ ფრიბეთი
190 --- --- 50₾ ფრიბეთი
191 --- --- 50₾ ფრიბეთი
192 --- --- 50₾ ფრიბეთი
193 --- --- 50₾ ფრიბეთი
194 --- --- 50₾ ფრიბეთი
195 --- --- 50₾ ფრიბეთი
196 --- --- 50₾ ფრიბეთი
197 --- --- 50₾ ფრიბეთი
198 --- --- 50₾ ფრიბეთი
199 --- --- 50₾ ფრიბეთი
200 --- --- 50₾ ფრიბეთი
201 --- --- 25₾ ფრიბეთი
202 --- --- 25₾ ფრიბეთი
203 --- --- 25₾ ფრიბეთი
204 --- --- 25₾ ფრიბეთი
205 --- --- 25₾ ფრიბეთი
206 --- --- 25₾ ფრიბეთი
207 --- --- 25₾ ფრიბეთი
208 --- --- 25₾ ფრიბეთი
209 --- --- 25₾ ფრიბეთი
210 --- --- 25₾ ფრიბეთი
211 --- --- 25₾ ფრიბეთი
212 --- --- 25₾ ფრიბეთი
213 --- --- 25₾ ფრიბეთი
214 --- --- 25₾ ფრიბეთი
215 --- --- 25₾ ფრიბეთი
216 --- --- 25₾ ფრიბეთი
217 --- --- 25₾ ფრიბეთი
218 --- --- 25₾ ფრიბეთი
219 --- --- 25₾ ფრიბეთი
220 --- --- 25₾ ფრიბეთი
221 --- --- 25₾ ფრიბეთი
222 --- --- 25₾ ფრიბეთი
223 --- --- 25₾ ფრიბეთი
224 --- --- 25₾ ფრიბეთი
225 --- --- 25₾ ფრიბეთი
226 --- --- 25₾ ფრიბეთი
227 --- --- 25₾ ფრიბეთი
228 --- --- 25₾ ფრიბეთი
229 --- --- 25₾ ფრიბეთი
230 --- --- 25₾ ფრიბეთი
231 --- --- 25₾ ფრიბეთი
232 --- --- 25₾ ფრიბეთი
233 --- --- 25₾ ფრიბეთი
234 --- --- 25₾ ფრიბეთი
235 --- --- 25₾ ფრიბეთი
236 --- --- 25₾ ფრიბეთი
237 --- --- 25₾ ფრიბეთი
238 --- --- 25₾ ფრიბეთი
239 --- --- 25₾ ფრიბეთი
240 --- --- 25₾ ფრიბეთი
241 --- --- 25₾ ფრიბეთი
242 --- --- 25₾ ფრიბეთი
243 --- --- 25₾ ფრიბეთი
244 --- --- 25₾ ფრიბეთი
245 --- --- 25₾ ფრიბეთი
246 --- --- 20₾ ფრიბეთი
247 --- --- 20₾ ფრიბეთი
248 --- --- 20₾ ფრიბეთი
249 --- --- 20₾ ფრიბეთი
250 --- --- 20₾ ფრიბეთი
ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 --- --- 1 500₾ ფრიბეთი
2 --- --- 1 000₾ ფრიბეთი
3 --- --- 750₾ ფრიბეთი
4 --- --- 600₾ ფრიბეთი
5 --- --- 550₾ ფრიბეთი
6 --- --- 500₾ ფრიბეთი
7 --- --- 450₾ ფრიბეთი
8 --- --- 400₾ ფრიბეთი
9 --- --- 350₾ ფრიბეთი
10 --- --- 300₾ ფრიბეთი
11 --- --- 250₾ ფრიბეთი
12 --- --- 250₾ ფრიბეთი
13 --- --- 250₾ ფრიბეთი
14 --- --- 250₾ ფრიბეთი
15 --- --- 250₾ ფრიბეთი
16 --- --- 200₾ ფრიბეთი
17 --- --- 200₾ ფრიბეთი
18 --- --- 200₾ ფრიბეთი
19 --- --- 200₾ ფრიბეთი
20 --- --- 200₾ ფრიბეთი
21 --- --- 200₾ ფრიბეთი
22 --- --- 200₾ ფრიბეთი
23 --- --- 200₾ ფრიბეთი
24 --- --- 200₾ ფრიბეთი
25 --- --- 200₾ ფრიბეთი
26 --- --- 200₾ ფრიბეთი
27 --- --- 200₾ ფრიბეთი
28 --- --- 200₾ ფრიბეთი
29 --- --- 200₾ ფრიბეთი
30 --- --- 200₾ ფრიბეთი
31 --- --- 150₾ ფრიბეთი
32 --- --- 150₾ ფრიბეთი
33 --- --- 150₾ ფრიბეთი
34 --- --- 150₾ ფრიბეთი
35 --- --- 150₾ ფრიბეთი
36 --- --- 150₾ ფრიბეთი
37 --- --- 150₾ ფრიბეთი
38 --- --- 150₾ ფრიბეთი
39 --- --- 150₾ ფრიბეთი
40 --- --- 150₾ ფრიბეთი
41 --- --- 150₾ ფრიბეთი
42 --- --- 150₾ ფრიბეთი
43 --- --- 150₾ ფრიბეთი
44 --- --- 150₾ ფრიბეთი
45 --- --- 150₾ ფრიბეთი
46 --- --- 125₾ ფრიბეთი
47 --- --- 125₾ ფრიბეთი
48 --- --- 125₾ ფრიბეთი
49 --- --- 125₾ ფრიბეთი
50 --- --- 125₾ ფრიბეთი
51 --- --- 125₾ ფრიბეთი
52 --- --- 125₾ ფრიბეთი
53 --- --- 125₾ ფრიბეთი
54 --- --- 125₾ ფრიბეთი
55 --- --- 125₾ ფრიბეთი
56 --- --- 125₾ ფრიბეთი
57 --- --- 125₾ ფრიბეთი
58 --- --- 125₾ ფრიბეთი
59 --- --- 125₾ ფრიბეთი
60 --- --- 125₾ ფრიბეთი
61 --- --- 100₾ ფრიბეთი
62 --- --- 100₾ ფრიბეთი
63 --- --- 100₾ ფრიბეთი
64 --- --- 100₾ ფრიბეთი
65 --- --- 100₾ ფრიბეთი
66 --- --- 100₾ ფრიბეთი
67 --- --- 100₾ ფრიბეთი
68 --- --- 100₾ ფრიბეთი
69 --- --- 100₾ ფრიბეთი
70 --- --- 100₾ ფრიბეთი
71 --- --- 100₾ ფრიბეთი
72 --- --- 100₾ ფრიბეთი
73 --- --- 100₾ ფრიბეთი
74 --- --- 100₾ ფრიბეთი
75 --- --- 100₾ ფრიბეთი
76 --- --- 75₾ ფრიბეთი
77 --- --- 75₾ ფრიბეთი
78 --- --- 75₾ ფრიბეთი
79 --- --- 75₾ ფრიბეთი
80 --- --- 75₾ ფრიბეთი
81 --- --- 75₾ ფრიბეთი
82 --- --- 75₾ ფრიბეთი
83 --- --- 75₾ ფრიბეთი
84 --- --- 75₾ ფრიბეთი
85 --- --- 75₾ ფრიბეთი
86 --- --- 75₾ ფრიბეთი
87 --- --- 75₾ ფრიბეთი
88 --- --- 75₾ ფრიბეთი
89 --- --- 75₾ ფრიბეთი
90 --- --- 75₾ ფრიბეთი
91 --- --- 75₾ ფრიბეთი
92 --- --- 75₾ ფრიბეთი
93 --- --- 75₾ ფრიბეთი
94 --- --- 75₾ ფრიბეთი
95 --- --- 75₾ ფრიბეთი
96 --- --- 75₾ ფრიბეთი
97 --- --- 75₾ ფრიბეთი
98 --- --- 75₾ ფრიბეთი
99 --- --- 75₾ ფრიბეთი
100 --- --- 75₾ ფრიბეთი
101 --- --- 75₾ ფრიბეთი
102 --- --- 75₾ ფრიბეთი
103 --- --- 75₾ ფრიბეთი
104 --- --- 75₾ ფრიბეთი
105 --- --- 75₾ ფრიბეთი
106 --- --- 75₾ ფრიბეთი
107 --- --- 75₾ ფრიბეთი
108 --- --- 75₾ ფრიბეთი
109 --- --- 75₾ ფრიბეთი
110 --- --- 75₾ ფრიბეთი
111 --- --- 75₾ ფრიბეთი
112 --- --- 75₾ ფრიბეთი
113 --- --- 75₾ ფრიბეთი
114 --- --- 75₾ ფრიბეთი
115 --- --- 75₾ ფრიბეთი
116 --- --- 75₾ ფრიბეთი
117 --- --- 75₾ ფრიბეთი
118 --- --- 75₾ ფრიბეთი
119 --- --- 75₾ ფრიბეთი
120 --- --- 75₾ ფრიბეთი
121 --- --- 75₾ ფრიბეთი
122 --- --- 75₾ ფრიბეთი
123 --- --- 75₾ ფრიბეთი
124 --- --- 75₾ ფრიბეთი
125 --- --- 75₾ ფრიბეთი
126 --- --- 50₾ ფრიბეთი
127 --- --- 50₾ ფრიბეთი
128 --- --- 50₾ ფრიბეთი
129 --- --- 50₾ ფრიბეთი
130 --- --- 50₾ ფრიბეთი
131 --- --- 50₾ ფრიბეთი
132 --- --- 50₾ ფრიბეთი
133 --- --- 50₾ ფრიბეთი
134 --- --- 50₾ ფრიბეთი
135 --- --- 50₾ ფრიბეთი
136 --- --- 50₾ ფრიბეთი
137 --- --- 50₾ ფრიბეთი
138 --- --- 50₾ ფრიბეთი
139 --- --- 50₾ ფრიბეთი
140 --- --- 50₾ ფრიბეთი
141 --- --- 50₾ ფრიბეთი
142 --- --- 50₾ ფრიბეთი
143 --- --- 50₾ ფრიბეთი
144 --- --- 50₾ ფრიბეთი
145 --- --- 50₾ ფრიბეთი
146 --- --- 50₾ ფრიბეთი
147 --- --- 50₾ ფრიბეთი
148 --- --- 50₾ ფრიბეთი
149 --- --- 50₾ ფრიბეთი
150 --- --- 50₾ ფრიბეთი
151 --- --- 50₾ ფრიბეთი
152 --- --- 50₾ ფრიბეთი
153 --- --- 50₾ ფრიბეთი
154 --- --- 50₾ ფრიბეთი
155 --- --- 50₾ ფრიბეთი
156 --- --- 50₾ ფრიბეთი
157 --- --- 50₾ ფრიბეთი
158 --- --- 50₾ ფრიბეთი
159 --- --- 50₾ ფრიბეთი
160 --- --- 50₾ ფრიბეთი
161 --- --- 50₾ ფრიბეთი
162 --- --- 50₾ ფრიბეთი
163 --- --- 50₾ ფრიბეთი
164 --- --- 50₾ ფრიბეთი
165 --- --- 50₾ ფრიბეთი
166 --- --- 50₾ ფრიბეთი
167 --- --- 50₾ ფრიბეთი
168 --- --- 50₾ ფრიბეთი
169 --- --- 50₾ ფრიბეთი
170 --- --- 50₾ ფრიბეთი
171 --- --- 50₾ ფრიბეთი
172 --- --- 50₾ ფრიბეთი
173 --- --- 50₾ ფრიბეთი
174 --- --- 50₾ ფრიბეთი
175 --- --- 50₾ ფრიბეთი
176 --- --- 50₾ ფრიბეთი
177 --- --- 50₾ ფრიბეთი
178 --- --- 50₾ ფრიბეთი
179 --- --- 50₾ ფრიბეთი
180 --- --- 50₾ ფრიბეთი
181 --- --- 50₾ ფრიბეთი
182 --- --- 50₾ ფრიბეთი
183 --- --- 50₾ ფრიბეთი
184 --- --- 50₾ ფრიბეთი
185 --- --- 50₾ ფრიბეთი
186 --- --- 50₾ ფრიბეთი
187 --- --- 50₾ ფრიბეთი
188 --- --- 50₾ ფრიბეთი
189 --- --- 50₾ ფრიბეთი
190 --- --- 50₾ ფრიბეთი
191 --- --- 50₾ ფრიბეთი
192 --- --- 50₾ ფრიბეთი
193 --- --- 50₾ ფრიბეთი
194 --- --- 50₾ ფრიბეთი
195 --- --- 50₾ ფრიბეთი
196 --- --- 50₾ ფრიბეთი
197 --- --- 50₾ ფრიბეთი
198 --- --- 50₾ ფრიბეთი
199 --- --- 50₾ ფრიბეთი
200 --- --- 50₾ ფრიბეთი
201 --- --- 25₾ ფრიბეთი
202 --- --- 25₾ ფრიბეთი
203 --- --- 25₾ ფრიბეთი
204 --- --- 25₾ ფრიბეთი
205 --- --- 25₾ ფრიბეთი
206 --- --- 25₾ ფრიბეთი
207 --- --- 25₾ ფრიბეთი
208 --- --- 25₾ ფრიბეთი
209 --- --- 25₾ ფრიბეთი
210 --- --- 25₾ ფრიბეთი
211 --- --- 25₾ ფრიბეთი
212 --- --- 25₾ ფრიბეთი
213 --- --- 25₾ ფრიბეთი
214 --- --- 25₾ ფრიბეთი
215 --- --- 25₾ ფრიბეთი
216 --- --- 25₾ ფრიბეთი
217 --- --- 25₾ ფრიბეთი
218 --- --- 25₾ ფრიბეთი
219 --- --- 25₾ ფრიბეთი
220 --- --- 25₾ ფრიბეთი
221 --- --- 25₾ ფრიბეთი
222 --- --- 25₾ ფრიბეთი
223 --- --- 25₾ ფრიბეთი
224 --- --- 25₾ ფრიბეთი
225 --- --- 25₾ ფრიბეთი
226 --- --- 25₾ ფრიბეთი
227 --- --- 25₾ ფრიბეთი
228 --- --- 25₾ ფრიბეთი
229 --- --- 25₾ ფრიბეთი
230 --- --- 25₾ ფრიბეთი
231 --- --- 25₾ ფრიბეთი
232 --- --- 25₾ ფრიბეთი
233 --- --- 25₾ ფრიბეთი
234 --- --- 25₾ ფრიბეთი
235 --- --- 25₾ ფრიბეთი
236 --- --- 25₾ ფრიბეთი
237 --- --- 25₾ ფრიბეთი
238 --- --- 25₾ ფრიბეთი
239 --- --- 25₾ ფრიბეთი
240 --- --- 25₾ ფრიბეთი
241 --- --- 25₾ ფრიბეთი
242 --- --- 25₾ ფრიბეთი
243 --- --- 25₾ ფრიბეთი
244 --- --- 25₾ ფრიბეთი
245 --- --- 25₾ ფრიბეთი
246 --- --- 20₾ ფრიბეთი
247 --- --- 20₾ ფრიბეთი
248 --- --- 20₾ ფრიბეთი
249 --- --- 20₾ ფრიბეთი
250 --- --- 20₾ ფრიბეთი
ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 --- --- 1 500₾ ფრიბეთი
2 --- --- 1 000₾ ფრიბეთი
3 --- --- 750₾ ფრიბეთი
4 --- --- 600₾ ფრიბეთი
5 --- --- 550₾ ფრიბეთი
6 --- --- 500₾ ფრიბეთი
7 --- --- 450₾ ფრიბეთი
8 --- --- 400₾ ფრიბეთი
9 --- --- 350₾ ფრიბეთი
10 --- --- 300₾ ფრიბეთი
11 --- --- 250₾ ფრიბეთი
12 --- --- 250₾ ფრიბეთი
13 --- --- 250₾ ფრიბეთი
14 --- --- 250₾ ფრიბეთი
15 --- --- 250₾ ფრიბეთი
16 --- --- 200₾ ფრიბეთი
17 --- --- 200₾ ფრიბეთი
18 --- --- 200₾ ფრიბეთი
19 --- --- 200₾ ფრიბეთი
20 --- --- 200₾ ფრიბეთი
21 --- --- 200₾ ფრიბეთი
22 --- --- 200₾ ფრიბეთი
23 --- --- 200₾ ფრიბეთი
24 --- --- 200₾ ფრიბეთი
25 --- --- 200₾ ფრიბეთი
26 --- --- 200₾ ფრიბეთი
27 --- --- 200₾ ფრიბეთი
28 --- --- 200₾ ფრიბეთი
29 --- --- 200₾ ფრიბეთი
30 --- --- 200₾ ფრიბეთი
31 --- --- 150₾ ფრიბეთი
32 --- --- 150₾ ფრიბეთი
33 --- --- 150₾ ფრიბეთი
34 --- --- 150₾ ფრიბეთი
35 --- --- 150₾ ფრიბეთი
36 --- --- 150₾ ფრიბეთი
37 --- --- 150₾ ფრიბეთი
38 --- --- 150₾ ფრიბეთი
39 --- --- 150₾ ფრიბეთი
40 --- --- 150₾ ფრიბეთი
41 --- --- 150₾ ფრიბეთი
42 --- --- 150₾ ფრიბეთი
43 --- --- 150₾ ფრიბეთი
44 --- --- 150₾ ფრიბეთი
45 --- --- 150₾ ფრიბეთი
46 --- --- 125₾ ფრიბეთი
47 --- --- 125₾ ფრიბეთი
48 --- --- 125₾ ფრიბეთი
49 --- --- 125₾ ფრიბეთი
50 --- --- 125₾ ფრიბეთი
51 --- --- 125₾ ფრიბეთი
52 --- --- 125₾ ფრიბეთი
53 --- --- 125₾ ფრიბეთი
54 --- --- 125₾ ფრიბეთი
55 --- --- 125₾ ფრიბეთი
56 --- --- 125₾ ფრიბეთი
57 --- --- 125₾ ფრიბეთი
58 --- --- 125₾ ფრიბეთი
59 --- --- 125₾ ფრიბეთი
60 --- --- 125₾ ფრიბეთი
61 --- --- 100₾ ფრიბეთი
62 --- --- 100₾ ფრიბეთი
63 --- --- 100₾ ფრიბეთი
64 --- --- 100₾ ფრიბეთი
65 --- --- 100₾ ფრიბეთი
66 --- --- 100₾ ფრიბეთი
67 --- --- 100₾ ფრიბეთი
68 --- --- 100₾ ფრიბეთი
69 --- --- 100₾ ფრიბეთი
70 --- --- 100₾ ფრიბეთი
71 --- --- 100₾ ფრიბეთი
72 --- --- 100₾ ფრიბეთი
73 --- --- 100₾ ფრიბეთი
74 --- --- 100₾ ფრიბეთი
75 --- --- 100₾ ფრიბეთი
76 --- --- 75₾ ფრიბეთი
77 --- --- 75₾ ფრიბეთი
78 --- --- 75₾ ფრიბეთი
79 --- --- 75₾ ფრიბეთი
80 --- --- 75₾ ფრიბეთი
81 --- --- 75₾ ფრიბეთი
82 --- --- 75₾ ფრიბეთი
83 --- --- 75₾ ფრიბეთი
84 --- --- 75₾ ფრიბეთი
85 --- --- 75₾ ფრიბეთი
86 --- --- 75₾ ფრიბეთი
87 --- --- 75₾ ფრიბეთი
88 --- --- 75₾ ფრიბეთი
89 --- --- 75₾ ფრიბეთი
90 --- --- 75₾ ფრიბეთი
91 --- --- 75₾ ფრიბეთი
92 --- --- 75₾ ფრიბეთი
93 --- --- 75₾ ფრიბეთი
94 --- --- 75₾ ფრიბეთი
95 --- --- 75₾ ფრიბეთი
96 --- --- 75₾ ფრიბეთი
97 --- --- 75₾ ფრიბეთი
98 --- --- 75₾ ფრიბეთი
99 --- --- 75₾ ფრიბეთი
100 --- --- 75₾ ფრიბეთი
101 --- --- 75₾ ფრიბეთი
102 --- --- 75₾ ფრიბეთი
103 --- --- 75₾ ფრიბეთი
104 --- --- 75₾ ფრიბეთი
105 --- --- 75₾ ფრიბეთი
106 --- --- 75₾ ფრიბეთი
107 --- --- 75₾ ფრიბეთი
108 --- --- 75₾ ფრიბეთი
109 --- --- 75₾ ფრიბეთი
110 --- --- 75₾ ფრიბეთი
111 --- --- 75₾ ფრიბეთი
112 --- --- 75₾ ფრიბეთი
113 --- --- 75₾ ფრიბეთი
114 --- --- 75₾ ფრიბეთი
115 --- --- 75₾ ფრიბეთი
116 --- --- 75₾ ფრიბეთი
117 --- --- 75₾ ფრიბეთი
118 --- --- 75₾ ფრიბეთი
119 --- --- 75₾ ფრიბეთი
120 --- --- 75₾ ფრიბეთი
121 --- --- 75₾ ფრიბეთი
122 --- --- 75₾ ფრიბეთი
123 --- --- 75₾ ფრიბეთი
124 --- --- 75₾ ფრიბეთი
125 --- --- 75₾ ფრიბეთი
126 --- --- 50₾ ფრიბეთი
127 --- --- 50₾ ფრიბეთი
128 --- --- 50₾ ფრიბეთი
129 --- --- 50₾ ფრიბეთი
130 --- --- 50₾ ფრიბეთი
131 --- --- 50₾ ფრიბეთი
132 --- --- 50₾ ფრიბეთი
133 --- --- 50₾ ფრიბეთი
134 --- --- 50₾ ფრიბეთი
135 --- --- 50₾ ფრიბეთი
136 --- --- 50₾ ფრიბეთი
137 --- --- 50₾ ფრიბეთი
138 --- --- 50₾ ფრიბეთი
139 --- --- 50₾ ფრიბეთი
140 --- --- 50₾ ფრიბეთი
141 --- --- 50₾ ფრიბეთი
142 --- --- 50₾ ფრიბეთი
143 --- --- 50₾ ფრიბეთი
144 --- --- 50₾ ფრიბეთი
145 --- --- 50₾ ფრიბეთი
146 --- --- 50₾ ფრიბეთი
147 --- --- 50₾ ფრიბეთი
148 --- --- 50₾ ფრიბეთი
149 --- --- 50₾ ფრიბეთი
150 --- --- 50₾ ფრიბეთი
151 --- --- 50₾ ფრიბეთი
152 --- --- 50₾ ფრიბეთი
153 --- --- 50₾ ფრიბეთი
154 --- --- 50₾ ფრიბეთი
155 --- --- 50₾ ფრიბეთი
156 --- --- 50₾ ფრიბეთი
157 --- --- 50₾ ფრიბეთი
158 --- --- 50₾ ფრიბეთი
159 --- --- 50₾ ფრიბეთი
160 --- --- 50₾ ფრიბეთი
161 --- --- 50₾ ფრიბეთი
162 --- --- 50₾ ფრიბეთი
163 --- --- 50₾ ფრიბეთი
164 --- --- 50₾ ფრიბეთი
165 --- --- 50₾ ფრიბეთი
166 --- --- 50₾ ფრიბეთი
167 --- --- 50₾ ფრიბეთი
168 --- --- 50₾ ფრიბეთი
169 --- --- 50₾ ფრიბეთი
170 --- --- 50₾ ფრიბეთი
171 --- --- 50₾ ფრიბეთი
172 --- --- 50₾ ფრიბეთი
173 --- --- 50₾ ფრიბეთი
174 --- --- 50₾ ფრიბეთი
175 --- --- 50₾ ფრიბეთი
176 --- --- 50₾ ფრიბეთი
177 --- --- 50₾ ფრიბეთი
178 --- --- 50₾ ფრიბეთი
179 --- --- 50₾ ფრიბეთი
180 --- --- 50₾ ფრიბეთი
181 --- --- 50₾ ფრიბეთი
182 --- --- 50₾ ფრიბეთი
183 --- --- 50₾ ფრიბეთი
184 --- --- 50₾ ფრიბეთი
185 --- --- 50₾ ფრიბეთი
186 --- --- 50₾ ფრიბეთი
187 --- --- 50₾ ფრიბეთი
188 --- --- 50₾ ფრიბეთი
189 --- --- 50₾ ფრიბეთი
190 --- --- 50₾ ფრიბეთი
191 --- --- 50₾ ფრიბეთი
192 --- --- 50₾ ფრიბეთი
193 --- --- 50₾ ფრიბეთი
194 --- --- 50₾ ფრიბეთი
195 --- --- 50₾ ფრიბეთი
196 --- --- 50₾ ფრიბეთი
197 --- --- 50₾ ფრიბეთი
198 --- --- 50₾ ფრიბეთი
199 --- --- 50₾ ფრიბეთი
200 --- --- 50₾ ფრიბეთი
201 --- --- 25₾ ფრიბეთი
202 --- --- 25₾ ფრიბეთი
203 --- --- 25₾ ფრიბეთი
204 --- --- 25₾ ფრიბეთი
205 --- --- 25₾ ფრიბეთი
206 --- --- 25₾ ფრიბეთი
207 --- --- 25₾ ფრიბეთი
208 --- --- 25₾ ფრიბეთი
209 --- --- 25₾ ფრიბეთი
210 --- --- 25₾ ფრიბეთი
211 --- --- 25₾ ფრიბეთი
212 --- --- 25₾ ფრიბეთი
213 --- --- 25₾ ფრიბეთი
214 --- --- 25₾ ფრიბეთი
215 --- --- 25₾ ფრიბეთი
216 --- --- 25₾ ფრიბეთი
217 --- --- 25₾ ფრიბეთი
218 --- --- 25₾ ფრიბეთი
219 --- --- 25₾ ფრიბეთი
220 --- --- 25₾ ფრიბეთი
221 --- --- 25₾ ფრიბეთი
222 --- --- 25₾ ფრიბეთი
223 --- --- 25₾ ფრიბეთი
224 --- --- 25₾ ფრიბეთი
225 --- --- 25₾ ფრიბეთი
226 --- --- 25₾ ფრიბეთი
227 --- --- 25₾ ფრიბეთი
228 --- --- 25₾ ფრიბეთი
229 --- --- 25₾ ფრიბეთი
230 --- --- 25₾ ფრიბეთი
231 --- --- 25₾ ფრიბეთი
232 --- --- 25₾ ფრიბეთი
233 --- --- 25₾ ფრიბეთი
234 --- --- 25₾ ფრიბეთი
235 --- --- 25₾ ფრიბეთი
236 --- --- 25₾ ფრიბეთი
237 --- --- 25₾ ფრიბეთი
238 --- --- 25₾ ფრიბეთი
239 --- --- 25₾ ფრიბეთი
240 --- --- 25₾ ფრიბეთი
241 --- --- 25₾ ფრიბეთი
242 --- --- 25₾ ფრიბეთი
243 --- --- 25₾ ფრიბეთი
244 --- --- 25₾ ფრიბეთი
245 --- --- 25₾ ფრიბეთი
246 --- --- 20₾ ფრიბეთი
247 --- --- 20₾ ფრიბეთი
248 --- --- 20₾ ფრიბეთი
249 --- --- 20₾ ფრიბეთი
250 --- --- 20₾ ფრიბეთი
ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 --- --- 1 500₾ ფრიბეთი
2 --- --- 1 000₾ ფრიბეთი
3 --- --- 750₾ ფრიბეთი
4 --- --- 600₾ ფრიბეთი
5 --- --- 550₾ ფრიბეთი
6 --- --- 500₾ ფრიბეთი
7 --- --- 450₾ ფრიბეთი
8 --- --- 400₾ ფრიბეთი
9 --- --- 350₾ ფრიბეთი
10 --- --- 300₾ ფრიბეთი
11 --- --- 250₾ ფრიბეთი
12 --- --- 250₾ ფრიბეთი
13 --- --- 250₾ ფრიბეთი
14 --- --- 250₾ ფრიბეთი
15 --- --- 250₾ ფრიბეთი
16 --- --- 200₾ ფრიბეთი
17 --- --- 200₾ ფრიბეთი
18 --- --- 200₾ ფრიბეთი
19 --- --- 200₾ ფრიბეთი
20 --- --- 200₾ ფრიბეთი
21 --- --- 200₾ ფრიბეთი
22 --- --- 200₾ ფრიბეთი
23 --- --- 200₾ ფრიბეთი
24 --- --- 200₾ ფრიბეთი
25 --- --- 200₾ ფრიბეთი
26 --- --- 200₾ ფრიბეთი
27 --- --- 200₾ ფრიბეთი
28 --- --- 200₾ ფრიბეთი
29 --- --- 200₾ ფრიბეთი
30 --- --- 200₾ ფრიბეთი
31 --- --- 150₾ ფრიბეთი
32 --- --- 150₾ ფრიბეთი
33 --- --- 150₾ ფრიბეთი
34 --- --- 150₾ ფრიბეთი
35 --- --- 150₾ ფრიბეთი
36 --- --- 150₾ ფრიბეთი
37 --- --- 150₾ ფრიბეთი
38 --- --- 150₾ ფრიბეთი
39 --- --- 150₾ ფრიბეთი
40 --- --- 150₾ ფრიბეთი
41 --- --- 150₾ ფრიბეთი
42 --- --- 150₾ ფრიბეთი
43 --- --- 150₾ ფრიბეთი
44 --- --- 150₾ ფრიბეთი
45 --- --- 150₾ ფრიბეთი
46 --- --- 125₾ ფრიბეთი
47 --- --- 125₾ ფრიბეთი
48 --- --- 125₾ ფრიბეთი
49 --- --- 125₾ ფრიბეთი
50 --- --- 125₾ ფრიბეთი
51 --- --- 125₾ ფრიბეთი
52 --- --- 125₾ ფრიბეთი
53 --- --- 125₾ ფრიბეთი
54 --- --- 125₾ ფრიბეთი
55 --- --- 125₾ ფრიბეთი
56 --- --- 125₾ ფრიბეთი
57 --- --- 125₾ ფრიბეთი
58 --- --- 125₾ ფრიბეთი
59 --- --- 125₾ ფრიბეთი
60 --- --- 125₾ ფრიბეთი
61 --- --- 100₾ ფრიბეთი
62 --- --- 100₾ ფრიბეთი
63 --- --- 100₾ ფრიბეთი
64 --- --- 100₾ ფრიბეთი
65 --- --- 100₾ ფრიბეთი
66 --- --- 100₾ ფრიბეთი
67 --- --- 100₾ ფრიბეთი
68 --- --- 100₾ ფრიბეთი
69 --- --- 100₾ ფრიბეთი
70 --- --- 100₾ ფრიბეთი
71 --- --- 100₾ ფრიბეთი
72 --- --- 100₾ ფრიბეთი
73 --- --- 100₾ ფრიბეთი
74 --- --- 100₾ ფრიბეთი
75 --- --- 100₾ ფრიბეთი
76 --- --- 75₾ ფრიბეთი
77 --- --- 75₾ ფრიბეთი
78 --- --- 75₾ ფრიბეთი
79 --- --- 75₾ ფრიბეთი
80 --- --- 75₾ ფრიბეთი
81 --- --- 75₾ ფრიბეთი
82 --- --- 75₾ ფრიბეთი
83 --- --- 75₾ ფრიბეთი
84 --- --- 75₾ ფრიბეთი
85 --- --- 75₾ ფრიბეთი
86 --- --- 75₾ ფრიბეთი
87 --- --- 75₾ ფრიბეთი
88 --- --- 75₾ ფრიბეთი
89 --- --- 75₾ ფრიბეთი
90 --- --- 75₾ ფრიბეთი
91 --- --- 75₾ ფრიბეთი
92 --- --- 75₾ ფრიბეთი
93 --- --- 75₾ ფრიბეთი
94 --- --- 75₾ ფრიბეთი
95 --- --- 75₾ ფრიბეთი
96 --- --- 75₾ ფრიბეთი
97 --- --- 75₾ ფრიბეთი
98 --- --- 75₾ ფრიბეთი
99 --- --- 75₾ ფრიბეთი
100 --- --- 75₾ ფრიბეთი
101 --- --- 75₾ ფრიბეთი
102 --- --- 75₾ ფრიბეთი
103 --- --- 75₾ ფრიბეთი
104 --- --- 75₾ ფრიბეთი
105 --- --- 75₾ ფრიბეთი
106 --- --- 75₾ ფრიბეთი
107 --- --- 75₾ ფრიბეთი
108 --- --- 75₾ ფრიბეთი
109 --- --- 75₾ ფრიბეთი
110 --- --- 75₾ ფრიბეთი
111 --- --- 75₾ ფრიბეთი
112 --- --- 75₾ ფრიბეთი
113 --- --- 75₾ ფრიბეთი
114 --- --- 75₾ ფრიბეთი
115 --- --- 75₾ ფრიბეთი
116 --- --- 75₾ ფრიბეთი
117 --- --- 75₾ ფრიბეთი
118 --- --- 75₾ ფრიბეთი
119 --- --- 75₾ ფრიბეთი
120 --- --- 75₾ ფრიბეთი
121 --- --- 75₾ ფრიბეთი
122 --- --- 75₾ ფრიბეთი
123 --- --- 75₾ ფრიბეთი
124 --- --- 75₾ ფრიბეთი
125 --- --- 75₾ ფრიბეთი
126 --- --- 50₾ ფრიბეთი
127 --- --- 50₾ ფრიბეთი
128 --- --- 50₾ ფრიბეთი
129 --- --- 50₾ ფრიბეთი
130 --- --- 50₾ ფრიბეთი
131 --- --- 50₾ ფრიბეთი
132 --- --- 50₾ ფრიბეთი
133 --- --- 50₾ ფრიბეთი
134 --- --- 50₾ ფრიბეთი
135 --- --- 50₾ ფრიბეთი
136 --- --- 50₾ ფრიბეთი
137 --- --- 50₾ ფრიბეთი
138 --- --- 50₾ ფრიბეთი
139 --- --- 50₾ ფრიბეთი
140 --- --- 50₾ ფრიბეთი
141 --- --- 50₾ ფრიბეთი
142 --- --- 50₾ ფრიბეთი
143 --- --- 50₾ ფრიბეთი
144 --- --- 50₾ ფრიბეთი
145 --- --- 50₾ ფრიბეთი
146 --- --- 50₾ ფრიბეთი
147 --- --- 50₾ ფრიბეთი
148 --- --- 50₾ ფრიბეთი
149 --- --- 50₾ ფრიბეთი
150 --- --- 50₾ ფრიბეთი
151 --- --- 50₾ ფრიბეთი
152 --- --- 50₾ ფრიბეთი
153 --- --- 50₾ ფრიბეთი
154 --- --- 50₾ ფრიბეთი
155 --- --- 50₾ ფრიბეთი
156 --- --- 50₾ ფრიბეთი
157 --- --- 50₾ ფრიბეთი
158 --- --- 50₾ ფრიბეთი
159 --- --- 50₾ ფრიბეთი
160 --- --- 50₾ ფრიბეთი
161 --- --- 50₾ ფრიბეთი
162 --- --- 50₾ ფრიბეთი
163 --- --- 50₾ ფრიბეთი
164 --- --- 50₾ ფრიბეთი
165 --- --- 50₾ ფრიბეთი
166 --- --- 50₾ ფრიბეთი
167 --- --- 50₾ ფრიბეთი
168 --- --- 50₾ ფრიბეთი
169 --- --- 50₾ ფრიბეთი
170 --- --- 50₾ ფრიბეთი
171 --- --- 50₾ ფრიბეთი
172 --- --- 50₾ ფრიბეთი
173 --- --- 50₾ ფრიბეთი
174 --- --- 50₾ ფრიბეთი
175 --- --- 50₾ ფრიბეთი
176 --- --- 50₾ ფრიბეთი
177 --- --- 50₾ ფრიბეთი
178 --- --- 50₾ ფრიბეთი
179 --- --- 50₾ ფრიბეთი
180 --- --- 50₾ ფრიბეთი
181 --- --- 50₾ ფრიბეთი
182 --- --- 50₾ ფრიბეთი
183 --- --- 50₾ ფრიბეთი
184 --- --- 50₾ ფრიბეთი
185 --- --- 50₾ ფრიბეთი
186 --- --- 50₾ ფრიბეთი
187 --- --- 50₾ ფრიბეთი
188 --- --- 50₾ ფრიბეთი
189 --- --- 50₾ ფრიბეთი
190 --- --- 50₾ ფრიბეთი
191 --- --- 50₾ ფრიბეთი
192 --- --- 50₾ ფრიბეთი
193 --- --- 50₾ ფრიბეთი
194 --- --- 50₾ ფრიბეთი
195 --- --- 50₾ ფრიბეთი
196 --- --- 50₾ ფრიბეთი
197 --- --- 50₾ ფრიბეთი
198 --- --- 50₾ ფრიბეთი
199 --- --- 50₾ ფრიბეთი
200 --- --- 50₾ ფრიბეთი
201 --- --- 25₾ ფრიბეთი
202 --- --- 25₾ ფრიბეთი
203 --- --- 25₾ ფრიბეთი
204 --- --- 25₾ ფრიბეთი
205 --- --- 25₾ ფრიბეთი
206 --- --- 25₾ ფრიბეთი
207 --- --- 25₾ ფრიბეთი
208 --- --- 25₾ ფრიბეთი
209 --- --- 25₾ ფრიბეთი
210 --- --- 25₾ ფრიბეთი
211 --- --- 25₾ ფრიბეთი
212 --- --- 25₾ ფრიბეთი
213 --- --- 25₾ ფრიბეთი
214 --- --- 25₾ ფრიბეთი
215 --- --- 25₾ ფრიბეთი
216 --- --- 25₾ ფრიბეთი
217 --- --- 25₾ ფრიბეთი
218 --- --- 25₾ ფრიბეთი
219 --- --- 25₾ ფრიბეთი
220 --- --- 25₾ ფრიბეთი
221 --- --- 25₾ ფრიბეთი
222 --- --- 25₾ ფრიბეთი
223 --- --- 25₾ ფრიბეთი
224 --- --- 25₾ ფრიბეთი
225 --- --- 25₾ ფრიბეთი
226 --- --- 25₾ ფრიბეთი
227 --- --- 25₾ ფრიბეთი
228 --- --- 25₾ ფრიბეთი
229 --- --- 25₾ ფრიბეთი
230 --- --- 25₾ ფრიბეთი
231 --- --- 25₾ ფრიბეთი
232 --- --- 25₾ ფრიბეთი
233 --- --- 25₾ ფრიბეთი
234 --- --- 25₾ ფრიბეთი
235 --- --- 25₾ ფრიბეთი
236 --- --- 25₾ ფრიბეთი
237 --- --- 25₾ ფრიბეთი
238 --- --- 25₾ ფრიბეთი
239 --- --- 25₾ ფრიბეთი
240 --- --- 25₾ ფრიბეთი
241 --- --- 25₾ ფრიბეთი
242 --- --- 25₾ ფრიბეთი
243 --- --- 25₾ ფრიბეთი
244 --- --- 25₾ ფრიბეთი
245 --- --- 25₾ ფრიბეთი
246 --- --- 20₾ ფრიბეთი
247 --- --- 20₾ ფრიბეთი
248 --- --- 20₾ ფრიბეთი
249 --- --- 20₾ ფრიბეთი
250 --- --- 20₾ ფრიბეთი
ადგილი მოთამაშე ქულა პრიზი
1 --- --- 1 500₾ ფრიბეთი
2 --- --- 1 000₾ ფრიბეთი
3 --- --- 750₾ ფრიბეთი
4 --- --- 600₾ ფრიბეთი
5 --- --- 550₾ ფრიბეთი
6 --- --- 500₾ ფრიბეთი
7 --- --- 450₾ ფრიბეთი
8 --- --- 400₾ ფრიბეთი
9 --- --- 350₾ ფრიბეთი
10 --- --- 300₾ ფრიბეთი
11 --- --- 250₾ ფრიბეთი
12 --- --- 250₾ ფრიბეთი
13 --- --- 250₾ ფრიბეთი
14 --- --- 250₾ ფრიბეთი
15 --- --- 250₾ ფრიბეთი
16 --- --- 200₾ ფრიბეთი
17 --- --- 200₾ ფრიბეთი
18 --- --- 200₾ ფრიბეთი
19 --- --- 200₾ ფრიბეთი
20 --- --- 200₾ ფრიბეთი
21 --- --- 200₾ ფრიბეთი
22 --- --- 200₾ ფრიბეთი
23 --- --- 200₾ ფრიბეთი
24 --- --- 200₾ ფრიბეთი
25 --- --- 200₾ ფრიბეთი
26 --- --- 200₾ ფრიბეთი
27 --- --- 200₾ ფრიბეთი
28 --- --- 200₾ ფრიბეთი
29 --- --- 200₾ ფრიბეთი
30 --- --- 200₾ ფრიბეთი
31 --- --- 150₾ ფრიბეთი
32 --- --- 150₾ ფრიბეთი
33 --- --- 150₾ ფრიბეთი
34 --- --- 150₾ ფრიბეთი
35 --- --- 150₾ ფრიბეთი
36 --- --- 150₾ ფრიბეთი
37 --- --- 150₾ ფრიბეთი
38 --- --- 150₾ ფრიბეთი
39 --- --- 150₾ ფრიბეთი
40 --- --- 150₾ ფრიბეთი
41 --- --- 150₾ ფრიბეთი
42 --- --- 150₾ ფრიბეთი
43 --- --- 150₾ ფრიბეთი
44 --- --- 150₾ ფრიბეთი
45 --- --- 150₾ ფრიბეთი
46 --- --- 125₾ ფრიბეთი
47 --- --- 125₾ ფრიბეთი
48 --- --- 125₾ ფრიბეთი
49 --- --- 125₾ ფრიბეთი
50 --- --- 125₾ ფრიბეთი
51 --- --- 125₾ ფრიბეთი
52 --- --- 125₾ ფრიბეთი
53 --- --- 125₾ ფრიბეთი
54 --- --- 125₾ ფრიბეთი
55 --- --- 125₾ ფრიბეთი
56 --- --- 125₾ ფრიბეთი
57 --- --- 125₾ ფრიბეთი
58 --- --- 125₾ ფრიბეთი
59 --- --- 125₾ ფრიბეთი
60 --- --- 125₾ ფრიბეთი
61 --- --- 100₾ ფრიბეთი
62 --- --- 100₾ ფრიბეთი
63 --- --- 100₾ ფრიბეთი
64 --- --- 100₾ ფრიბეთი
65 --- --- 100₾ ფრიბეთი
66 --- --- 100₾ ფრიბეთი
67 --- --- 100₾ ფრიბეთი
68 --- --- 100₾ ფრიბეთი
69 --- --- 100₾ ფრიბეთი
70 --- --- 100₾ ფრიბეთი
71 --- --- 100₾ ფრიბეთი
72 --- --- 100₾ ფრიბეთი
73 --- --- 100₾ ფრიბეთი
74 --- --- 100₾ ფრიბეთი
75 --- --- 100₾ ფრიბეთი
76 --- --- 75₾ ფრიბეთი
77 --- --- 75₾ ფრიბეთი
78 --- --- 75₾ ფრიბეთი
79 --- --- 75₾ ფრიბეთი
80 --- --- 75₾ ფრიბეთი
81 --- --- 75₾ ფრიბეთი
82 --- --- 75₾ ფრიბეთი
83 --- --- 75₾ ფრიბეთი
84 --- --- 75₾ ფრიბეთი
85 --- --- 75₾ ფრიბეთი
86 --- --- 75₾ ფრიბეთი
87 --- --- 75₾ ფრიბეთი
88 --- --- 75₾ ფრიბეთი
89 --- --- 75₾ ფრიბეთი
90 --- --- 75₾ ფრიბეთი
91 --- --- 75₾ ფრიბეთი
92 --- --- 75₾ ფრიბეთი
93 --- --- 75₾ ფრიბეთი
94 --- --- 75₾ ფრიბეთი
95 --- --- 75₾ ფრიბეთი
96 --- --- 75₾ ფრიბეთი
97 --- --- 75₾ ფრიბეთი
98 --- --- 75₾ ფრიბეთი
99 --- --- 75₾ ფრიბეთი
100 --- --- 75₾ ფრიბეთი
101 --- --- 75₾ ფრიბეთი
102 --- --- 75₾ ფრიბეთი
103 --- --- 75₾ ფრიბეთი
104 --- --- 75₾ ფრიბეთი
105 --- --- 75₾ ფრიბეთი
106 --- --- 75₾ ფრიბეთი
107 --- --- 75₾ ფრიბეთი
108 --- --- 75₾ ფრიბეთი
109 --- --- 75₾ ფრიბეთი
110 --- --- 75₾ ფრიბეთი
111 --- --- 75₾ ფრიბეთი
112 --- --- 75₾ ფრიბეთი
113 --- --- 75₾ ფრიბეთი
114 --- --- 75₾ ფრიბეთი
115 --- --- 75₾ ფრიბეთი
116 --- --- 75₾ ფრიბეთი
117 --- --- 75₾ ფრიბეთი
118 --- --- 75₾ ფრიბეთი
119 --- --- 75₾ ფრიბეთი
120 --- --- 75₾ ფრიბეთი
121 --- --- 75₾ ფრიბეთი
122 --- --- 75₾ ფრიბეთი
123 --- --- 75₾ ფრიბეთი
124 --- --- 75₾ ფრიბეთი
125 --- --- 75₾ ფრიბეთი
126 --- --- 50₾ ფრიბეთი
127 --- --- 50₾ ფრიბეთი
128 --- --- 50₾ ფრიბეთი
129 --- --- 50₾ ფრიბეთი
130 --- --- 50₾ ფრიბეთი
131 --- --- 50₾ ფრიბეთი
132 --- --- 50₾ ფრიბეთი
133 --- --- 50₾ ფრიბეთი
134 --- --- 50₾ ფრიბეთი
135 --- --- 50₾ ფრიბეთი
136 --- --- 50₾ ფრიბეთი
137 --- --- 50₾ ფრიბეთი
138 --- --- 50₾ ფრიბეთი
139 --- --- 50₾ ფრიბეთი
140 --- --- 50₾ ფრიბეთი
141 --- --- 50₾ ფრიბეთი
142 --- --- 50₾ ფრიბეთი
143 --- --- 50₾ ფრიბეთი
144 --- --- 50₾ ფრიბეთი
145 --- --- 50₾ ფრიბეთი
146 --- --- 50₾ ფრიბეთი
147 --- --- 50₾ ფრიბეთი
148 --- --- 50₾ ფრიბეთი
149 --- --- 50₾ ფრიბეთი
150 --- --- 50₾ ფრიბეთი
151 --- --- 50₾ ფრიბეთი
152 --- --- 50₾ ფრიბეთი
153 --- --- 50₾ ფრიბეთი
154 --- --- 50₾ ფრიბეთი
155 --- --- 50₾ ფრიბეთი
156 --- --- 50₾ ფრიბეთი
157 --- --- 50₾ ფრიბეთი
158 --- --- 50₾ ფრიბეთი
159 --- --- 50₾ ფრიბეთი
160 --- --- 50₾ ფრიბეთი
161 --- --- 50₾ ფრიბეთი
162 --- --- 50₾ ფრიბეთი
163 --- --- 50₾ ფრიბეთი
164 --- --- 50₾ ფრიბეთი
165 --- --- 50₾ ფრიბეთი
166 --- --- 50₾ ფრიბეთი
167 --- --- 50₾ ფრიბეთი
168 --- --- 50₾ ფრიბეთი
169 --- --- 50₾ ფრიბეთი
170 --- --- 50₾ ფრიბეთი
171 --- --- 50₾ ფრიბეთი
172 --- --- 50₾ ფრიბეთი
173 --- --- 50₾ ფრიბეთი
174 --- --- 50₾ ფრიბეთი
175 --- --- 50₾ ფრიბეთი
176 --- --- 50₾ ფრიბეთი
177 --- --- 50₾ ფრიბეთი
178 --- --- 50₾ ფრიბეთი
179 --- --- 50₾ ფრიბეთი
180 --- --- 50₾ ფრიბეთი
181 --- --- 50₾ ფრიბეთი
182 --- --- 50₾ ფრიბეთი
183 --- --- 50₾ ფრიბეთი
184 --- --- 50₾ ფრიბეთი
185 --- --- 50₾ ფრიბეთი
186 --- --- 50₾ ფრიბეთი
187 --- --- 50₾ ფრიბეთი
188 --- --- 50₾ ფრიბეთი
189 --- --- 50₾ ფრიბეთი
190 --- --- 50₾ ფრიბეთი
191 --- --- 50₾ ფრიბეთი
192 --- --- 50₾ ფრიბეთი
193 --- --- 50₾ ფრიბეთი
194 --- --- 50₾ ფრიბეთი
195 --- --- 50₾ ფრიბეთი
196 --- --- 50₾ ფრიბეთი
197 --- --- 50₾ ფრიბეთი
198 --- --- 50₾ ფრიბეთი
199 --- --- 50₾ ფრიბეთი
200 --- --- 50₾ ფრიბეთი
201 --- --- 25₾ ფრიბეთი
202 --- --- 25₾ ფრიბეთი
203 --- --- 25₾ ფრიბეთი
204 --- --- 25₾ ფრიბეთი
205 --- --- 25₾ ფრიბეთი
206 --- --- 25₾ ფრიბეთი
207 --- --- 25₾ ფრიბეთი
208 --- --- 25₾ ფრიბეთი
209 --- --- 25₾ ფრიბეთი
210 --- --- 25₾ ფრიბეთი
211 --- --- 25₾ ფრიბეთი
212 --- --- 25₾ ფრიბეთი
213 --- --- 25₾ ფრიბეთი
214 --- --- 25₾ ფრიბეთი
215 --- --- 25₾ ფრიბეთი
216 --- --- 25₾ ფრიბეთი
217 --- --- 25₾ ფრიბეთი
218 --- --- 25₾ ფრიბეთი
219 --- --- 25₾ ფრიბეთი
220 --- --- 25₾ ფრიბეთი
221 --- --- 25₾ ფრიბეთი
222 --- --- 25₾ ფრიბეთი
223 --- --- 25₾ ფრიბეთი
224 --- --- 25₾ ფრიბეთი
225 --- --- 25₾ ფრიბეთი
226 --- --- 25₾ ფრიბეთი
227 --- --- 25₾ ფრიბეთი
228 --- --- 25₾ ფრიბეთი
229 --- --- 25₾ ფრიბეთი
230 --- --- 25₾ ფრიბეთი
231 --- --- 25₾ ფრიბეთი
232 --- --- 25₾ ფრიბეთი
233 --- --- 25₾ ფრიბეთი
234 --- --- 25₾ ფრიბეთი
235 --- --- 25₾ ფრიბეთი
236 --- --- 25₾ ფრიბეთი
237 --- --- 25₾ ფრიბეთი
238 --- --- 25₾ ფრიბეთი
239 --- --- 25₾ ფრიბეთი
240 --- --- 25₾ ფრიბეთი
241 --- --- 25₾ ფრიბეთი
242 --- --- 25₾ ფრიბეთი
243 --- --- 25₾ ფრიბეთი
244 --- --- 25₾ ფრიბეთი
245 --- --- 25₾ ფრიბეთი
246 --- --- 20₾ ფრიბეთი
247 --- --- 20₾ ფრიბეთი
248 --- --- 20₾ ფრიბეთი
249 --- --- 20₾ ფრიბეთი
250 --- --- 20₾ ფრიბეთი

მაგალითი

ექსპრესი

მინუსების სისტემა

1. ინტერი - პარმა

1 1.30

2. ლივერპული - პ.ს.ჟ.

გოლების რაოდენობა 2.5-ზე მეტი 1.45

3. ტოტენჰემი - ლივერპული

ორივე გაიტანს -კი 1.5

4. მანჩესტერ სიტი - ფულემი

1 1.12

კოეფიციენტი 3.17

ფსონი

მოგება:

3.17

წაშლა
დადე ფსონი

ქულა ლიდერბორდში = 1

წესები და პირობები


 • აქცია იწყება 29 სექტემბერს 00:00 საათზე და სრულდება 2 ნოემბერს 23:59 საათზე.
 • აქციაში მონაწილეობს მხოლოდ ის ექსპრეს ბილეთები, სადაც დაცულია შემდეგი პირობები:
  • ფსონის მინიმალური თანხა შეადგენს 1₾-ს; მაქსიმალური შეზღუდული არ არის.
  • მინიმუმ 3 პოზიციის მინიმალური კოეფიციენტი - 1.3; დანარჩენი პოზიციები შეზღუდული არ არის.
  • ბილეთში პოზიციების მინიმალური რაოდენობა - 3; მაქსიმალური შეზღუდული არ არის.
  • აქცია ვრცელდება პრემატჩის და LIVE-ის ნებისმიერი სპორტის ნებისმიერ პოზიციაზე.
 • ლიდერბორდში ქულები გროვდება დადებული ბილეთის რაოდენობის მიხედვით, შედეგის განურჩევლად.
 • ყოველკვირეული ლიდერბორდი შედგება ყოველი შაბათის 00:01 საათიდან მომდევნო პარასკევის 23:59 საათამდე.
 • ერთი მომხმარებლის მიერ დადებული დუბლირებული ბილეთებიდან აქცია იმოქმედებს მხოლოდ დროის მიხედვით პირველ დადებულ ფსონზე.
 • ყველა პოზიციის გათამაშების მცდელობის შემთხვევაში, არასამართლიანი თამაშის გამო პრიზი არ გაიცემა
 • ლიდერბორდში თანაბარი რაოდენობის ქულების შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება იმ მომხმარებელს, რომელსაც ჯამურად მეტი ფსონის თანხა აქვს განთავსებული.
 • აქცია ვრცელდება როგორც დესკტოპ, ისე მობილური ვერსიებიდან დადებულ ფსონებზე.
 • ლიდერბორდი განახლდება ავტომატურად, უწყვეტ რეჟიმში.
 • პრიზები დაირიცხება მომხმარებელთა Freebet ბალანზე, ყოველ შაბათს დღის 13:00 საათზე.
 • აქციაში არ მონაწილეობს ვირტუალური სპორტის, სინგლის და მინუსის სისტემის ტიპის ბილეთები.
 • აქცია არ ვრცელდება ბილეთებზე, რომლებშიც გამოყენებულია CASHOUT ფუნქცია.
 • აქციაში არ მონაწილეობს ფრიბეთით დადებული ფსონები.
 • აქციაში მონაწილეობის მისაღებად, მომხმარებელი უნდა იყოს ვერიფიცირებული.
 • ნებისმიერი სახის არასამართლიანი თამაში დაისჯება ევროპაბეთის წესების შესაბამისად და ასეთ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე, კომპანიის გადაწყვეტილებით, ვერ მიიღებს არასამართლიანად მოგებულ თანხას.
 • ევროპაბეთი იტოვებს უფლებას შეცვალოს გათამაშების პირობები, ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის წინასწარ გაფრთხილების გარეშე.

სხვა აქციები

მიიღე GOAL-მაგი მოგება
მოიგე საქართველოს ნაკრებთან ერთად
გაიგე მეტი
League Freebet
მიიღე საჩუქრად ფსონის 15%, ჩემპიონთა და ევროპის ლიგებზე დადებულ ყოველ ბილეთზე
გაიგე მეტი